Teater 2021

Statistikatöö nimetus
Teater
Statistikatöö kood
40414
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet teatrite lavastuste, etenduste, majandusseisu ja külastajate arvu kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021