Tervis 2021

Statistikatöö nimetus
Tervis
Statistikatöö kood
40612
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet inimeste üldise terviseseisundi kohta, lähtudes eesmärgist elada aktiivselt ja vananeda tervena.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008, 16. detsember 2008, rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021