Tööelu-uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Tööelu-uuring
Statistikatöö kood
40901
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on pakkuda ülevaadet töö- ja tööajakorralduse, töötervishoiu, töötasustamise, töötajate arendamise, kaasamise ja kollektiivse töösuhte kohta Eestis. Enamik meist veedab tööl olles üldjuhul üle poole oma elust, mistõttu on oluline uurida peale töö olemasolu ka sellega rahulolu, aitamaks kaasa tööelu kvaliteedi täiustamisele. Andmeid kasutatakse tööpoliitika analüüsiks – kuidas hindavad tööelu olukorda nii töötajad kui ka tööandjad. Andmete põhjal saab tuvastada näiteks töökeskkonna ja -ohutusega seotud probleeme, tööga rahulolematuse põhjuseid, mis on omakorda sisendiks lahenduste väljatöötamisele.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021