Töötasu 2021

Statistikatöö nimetus
Töötasu
Statistikatöö kood
21101
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet keskmise kuu- ja tunnipalga ning tööjõukulu kohta tegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi. Andmed annavad sisendi tööviljakuse mõõtmiseks ning on vajalikud majandusotsuste tegemiseks, trendide jälgimiseks ja tööturul toimuvate muutuste hindamiseks. Andmeid kasutatakse Euroopa Liidu (EL) määrusega kehtestatud tööjõukuluindeksite arvutamiseks. Ühtne metoodika tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021