Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2020

Statistikatöö nimetus
Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad
Statistikatöö kood
20319
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet ettevõtete finantsseisukorra ja majandustulemuste kohta nende üle lõplikku kontrolli omavate üksuste riikide kaupa.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 747/2008, 30. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta seoses NACE Rev. 2 klassifikaatori tunnuste määratluste ja rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 364/2008, 23. aprill 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 seoses välismaiste tütarettevõtete kaubandusstatistika edastamise tehnilise vormingu ja liikmesriikidele lubatud eranditega, Komisjoni määrus (EÜ) nr 834/2009, 11. september 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 716/2007 (välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta) kvaliteediaruannete osas (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021