Vanemaealiste tervis ja elamistingimused 2021

Statistikatöö nimetus
Vanemaealiste tervis ja elamistingimused
Statistikatöö kood
40018
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti rahvastiku vananemise kohta. Oluline on jälgida rahvastiku vananemisega seotud muutusi ühiskonnas. Põhieesmärk on anda teavet vanemaealiste (50+) tervise ja elamistingimuste kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021