Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Transpordivahendite liikide klassifikaator

Kood Nimetus
1 Meretransport
2 Raudteetransport
3 Maanteetransport
4 Õhutransport
5 Postisaadetis
7 Torujuhtmetransport, elektriülekandeliinid
8 Siseveetransport
9 Iseliikuvad transpordivahendid