1 MINUTI ANDMEAMPS. Millest räägivad töötuse andmed?

Uudis
Postitatud 15. veebruar 2023, 15.32

Statistikaameti värsked andmed näitavad, et mullu vähenes teist aastat järjest nii töötute arv kui ka langes töötuse määr. 2022. aastal oli Eesti tööjõu-uuringu andmetel töötuse määr Eestis 5,6%, töötukassa andmetel aga mõnevõrra kõrgem. Miks need näitajad erinevad?

Erinevus tuleb sellest, et töötukassa andmetes kajastuvad need inimesed, kes on end töötuna arvele võtnud. Tööjõu-uuringus lähevad aga arvesse ka need töötud, kes ei ole end töötukassas registreerinud.

Seega kui näiteks registreeritud töötuse määr on madalam kui tööjõu-uuringu andmete põhjal arvutatu, võib oletada, et osa inimesi ei soovinud või ei saanud end töötuna arvele võtta.

Samas, kui registreeritud töötuse määr on kõrgem kui uuringu andmed näitavad, võib arvata, et on inimesi, kes on küll arvel töötuna, kuid on uuringuperioodil teinud näiteks ühe päeva tööd või ei saa töö leidmisel sellega kohe alustada. 

Vaata lähemalt sellest videost.

Statistikaameti andmetel oli 2022. aastal tööjõus osalemise määr 73,3%, tööhõive määr 69,2% ja töötuse määr 5,6%. Tööga hõivatuid oli 677 400, mis on viimaste aastate suurim.

Töötuid oli 2022. aastal 40 200 ehk 2900 inimese võrra vähem kui aasta varem. Töötuse määr alanes aastaga 6,2%-lt 5,6% peale.

Loe lähemalt töötuse ja tööhõive pressiteatest.