17. mail toimub mobiilsusuuringute veebiseminar

Uudis
Postitatud 17. mai 2022 8:46

17. mail kell 11-16 toimub projekti Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) virtuaalne lõpuseminar, millest saavad osa võtta kõik huvilised. Seminaril teeb ettekande ka statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra, kes räägib registripõhisest andmestikust elukoha, töökoha ja õppeasutuste vahel liikumise analüüsimiseks.

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO) on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu. Statistikaamet osales IMO projektis kolme rahva- ja eluruumide loenduse (1989, 2000, 2011) harmoneeritud andmebaasi loomises ning tegeles elukoha, töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise andmestiku koostamisega. Andmestikud on teadusuuringute jaoks kättesaadavaks tehtud statistikaameti teadlaste süsteemis.

IMO lõpuseminaril tutvustavad projekti partnerid Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja statistikaametist projekti käigus loodud mobiilsusega seotud andmeid, andmebaase ning teenuseid. 

Seminaril osalemiseks tuleb registreeruda IMO kodulehel. Registreerunutele saadetakse seminari eel veebilink.

Programm

11:00-11:15 Tiit Tammaru (Tartu ülikool) „Avasõnad“

11:15-11:30 Frank Witlox (Genti Ülikool / Tartu Ülikool) „Beyond the data smog?“

11:30-11:45 Siiri Silm (Tartu ülikool) „IMO – mobiilsusuuringuid toetav andmetaristu“

11:45-12:00 Siiri Silm (Tartu ülikool) „Mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus“

12:00-12:15 Tiit Tammaru, Kadi Kalm (Tartu ülikool) „Rahvaloenduste ja registrite ruumiandmete geokodeerimine“

12:15-12:30 Anne Herm (Tallinna ülikool) „Rahvaloenduste ühtlustatud mikroandmed – rohkem võimalusi teadusanalüüsiks“

12:30-12:45 Kaja Sõstra (Statistikaamet) „Registripõhine andmestik elukoha, töökoha ja õppeasutuse vahel liikumise analüüsimiseks“

12:45-14:00 Lõunapaus

14:00-14:15 Tarmo Soomere (Tallinna Tehnikaülikool) „Kiirteed, lauluväljakud ja ühesuunalised tänavad meie meres“

14:15-14:30 Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool) „Liikumisandmed kui alus liikuvuse kavandamiseks“

14:30-14:45 Jaanus Kaugerand (Tallinna Tehnikaülikool) „Juhtmevabad liiklussensorid Tallinna tänavatel“

14:45-15:00 Jaan Masso (Tartu ülikool) „Ühendatud töötajate ja tööandjate andmed: võimalused mobiilsuse ja selle majanduslike mõjude uurimiseks“

15:00-15:15 Sander Salvet, Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool) „IMO kasutajate uuringu tulemused“ 

15:15-15:45 Arutelu

15:45-16:00 Tiit Tammaru (Tartu ülikool) „Lõppsõnad“