Aastas langeb veerand elanikkonnast kuriteo ohvriks

Blogi
Postitatud 5. jaanuar 2010, 9.04

Statistikaameti turvalisuse uuringu tulemustel langeb Eestis aasta jooksul mõne kuriteo ohvriks 26% täiskasvanud ehk 15–74-aastasest elanikkonnast.
2009. aastal korraldas Statistikaamet turvalisuse uuringu, mille eesmärk oli välja selgitada elanike vastu suunatud kuritegevuse ulatust. Uuringus osales enam kui 4000 inimest üle Eesti. Küsimused puudutasid peamiselt viimase 12 kuu jooksul aset leidnud juhtumeid.
Uuringu tulemustel langeb aastas kuriteo ohvriks ligi 274 000 inimest „Elanikkonna küsitluse andmed ei ole otseselt võrreldavad politsei poolt registreeritud kuritegude arvuga, kuna küsitluses võib vastaja märkida kuriteona ka selliseid juhtumeid, mida seaduses määratletakse väärteona või mille puhul seaduse tähenduses puudub kuriteo koosseis“, märkis analüütik Kutt Kommel. „Teatav osa erinevustest on seletatav ka sellega, et kõigist toime pandud kuritegudest politseile ei teatata — valdavalt on selle põhjuseks asjaolu, et juhtunut ei peeta piisavalt oluliseks,“ lisas ta. Varavastaste kuritegudega puutus aasta jooksul kokku 232 000 inimest ehk 22% täiskasvanud elanikkonnast. Varavastastest kuritegudest esines kõige sagedamini autovandalismi ning varguseid suvilast, maakodust või aiamaalt — kumbagi ligi 67 000 korda. Sageduselt järgnesid vargused autodest. Kõige vähem esines mootorratta, motorolleri või mopeedi vargusi, mida oli kokku veidi üle tuhande. Vägivallakuritegude ohvriks langes aastas 88 000 inimest ehk 8% täiskasvanud elanikkonnast. Vägivallakuritegude puhul langes 24 000 inimest kallaletungi ja 22 000 röövi ohvriks. 21 000 inimest ähvardati vägivallaga ja sama palju langes füüsilise ahistamise ohvriks. Verbaalset ahistamist oli kogenud ligi 38 000 inimest.  Loe veel