Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Eesti suuremate eksportööride tootlikkus kasvas

Blogi
Postitatud 19. aprill 2011 8:24

Statistikaameti andmetel suurenes 2010. aastal eelmise aastaga võrreldes enamiku suuremate töötleva tööstuse eksportööride eksport ning tootlikkus.

Statistikaameti andmetel suurenes 2010. aastal eelmise aastaga võrreldes enamiku suuremate töötleva tööstuse eksportööride eksport ning tootlikkus. Eesti kaupade kogueksport oli 2010. aastal 8,7 miljardit eurot. Töötleva tööstuse ettevõtted eksportisid 4,9 miljardi euro eest kaupu, mis andis üle poole Eesti koguekspordist. Riigi kogueksport kasvas 35% ning sama palju kasvas ka töötleva tööstuse eksport, mis näitab, et selle tegevusala ettevõtted on Eesti koguekspordi kasvu igati toetanud. Töötleva tööstuse 100 suuremat eksportööri eksportisid 2010. aastal kokku 2,4 miljardi euro eest, mis andis 49% kogu töötleva tööstuse ekspordist. Nende eksportööride eksport kasvas eelmise aastaga võrreldes 41%. Samuti suurenes nende tootlikkus 2009. aasta 212 eurolt 346 eurole 2010. aastal (63%). Arvesse on võetud vaid kasumis olevaid eksportööre (2009. aastal 79 ja 2010. aastal 83 eksportööri 100-st). Töötleva tööstuse 100 suuremast eksportöörist 90-l suurenes 2010. aastal eksport ning 80-l ka tootlikkus. Enim suurenes just kõige suurema ekspordikäibega (ekspordikäive 40–130 miljonit eurot) eksportööride tootlikkus. Eksportööride tootlikkus kasvas, samal ajal vähenes nende töötajate arv. 2010. aastal oli 100 suurema eksportööri keskmine hõivatute arv 240 (2009. aastal 270). Seega keskmine töötajate arv vähenes 9%. 100 suuremast eksportöörist 35 suurendas töötajate arvu (või see jäi samaks), 65 aga vähendas 2009. aastaga võrreldes. Ekspordikäibe ja tootlikkuse põhjal võib väita, et eksportöörid väljuvad majanduskriisist paremate näitajatega kui sinna sisenedes. [caption id="attachment_1214" align="alignleft" width="500" caption="Töötleva tööstuse 100 suurema eksportööri ekspordikäive, 2009–2010 (eksportöörid on reastatud ekpordikäibe suuruse järgi 2010. aastal)"]Töötleva tööstuse 100 suurema eksportööri ekspordikäive, 2009–2010 (eksportöörid on reastatud ekpordikäibe suuruse järgi 2010. aastal) [/caption] [caption id="attachment_1215" align="alignleft" width="500" caption="Töötleva tööstuse 100 suurema eksportööri tootlikkus, 2009–2010 (eksportöörid on reastatud ekpordikäibe suuruse järgi 2010. aastal)"]Töötleva tööstuse 100 suurema eksportööri tootlikkus, 2009–2010 (eksportöörid on reastatud ekpordikäibe suuruse järgi 2010. aastal)[/caption] Töötleva tööstuse puhul käsitletakse ettevõtteid, kes tegelevad tootmisega (Eesti majanduse tegevusala klassifikaatori (EMTAK 2008) kood 10–33). Tootlikkust võib määratleda kui ettevõtte väljundi suhet sisendisse. Analüüsis mõistetakse tootlikkuse all kasumit hõivatu kohta. Autor on kasutanud Statistikaameti ettevõtluse lühiajastatistika ning väliskaubandusstatistika andmeid. Vaatluse all olid 2010. aasta suuremad eksportöörid (100 eksportööri 1804-st). Erindid on eemaldatud. Riina Kerner, Statistikaameti analüütik

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!