Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Lätis koondub põllumajandustootmine suuremate majapidamiste kätte kiiremini kui Eestis

Blogi
Postitatud 20. mai 2011 10:00
Eesti ja Läti 2010. aasta põllumajandusloenduse esialgseid tulemusi võrreldes selgub, et maa ja tootmine koondub üha enam suurte majapidamiste kätte. Eestis on viimase viie aasta jooksul majapidamiste arvu vähenemine ja suurte majapidamiste osatähtsuse kasv olnud kordades kiirem kui mujal Euroopas, kuid Lätis on muutused veelgi suuremad.  2010. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eestis 19 700 põllumajanduslikku majapidamist  ja Lätis 83 100. Põllumajanduslike majapidamiste arv on eelmise, 2001. aasta loendusega võrreldes Eestis vähenenud kolm korda ja Lätis 41%. [caption id="attachment_1300" align="alignleft" width="440" caption="Põllumajanduslikud majapidamised Eestis ja Lätis, 2001–2010"]Põllumajanduslikud majapidamised Eestis ja Lätis, 2001–2010[/caption]   Eesti põllumajanduslik majapidamine on kaks korda suurem kui Lätis   Lätis on majapidamise keskmine suurus eelmise loendusega võrreldes tõusnud 10-lt 22-le hektarile, mis jääb Eesti 2010. aasta keskmisest (48 hektarit) enam kui kaks korda väiksemaks.  Lätis on üheksa aastaga tegevuse lõpetanud ligi 60 000 põllumajanduslikku majapidamist. Lätis ja Eestis kaovad eelkõige väikesed alla 10-hektarilised majapidamised. Seejuures ei näita majapidamiste arvu suur vähenemine ka Lätis põllumajandustootmise kadumist. Kasutatava põllumajandusmaa pind Lätis hoopis kasvab ja põllumajandusmaa koondub suurte majapidamiste valdusesse. 2010. aastaks oli juba ligi pool Läti kasutatavast põllumajandusmaast enam kui 100-hektariliste majapidamiste valduses ehk samal tasemel kui Eestis üheksa aastat tagasi. 2010. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli Eesti suurte majapidamiste valduses juba 73% Eestis kasutatavast põllumajandusmaast. [caption id="attachment_1301" align="alignleft" width="500" caption="Kasutatava põllumajandusmaa jaotus majapidamise suurusgrupi järgi Eestis ja Lätis, 2001 ja 2010"]Kasutatava põllumajandusmaa jaotus majapidamise suurusgrupi järgi Eestis ja Lätis, 2001 ja 2010[/caption] Eesti ja Läti põllumajandustootmises on viimasel viiel aastal toimunud kiired muutused  Majapidamiste arvu vähenemine ja suurte majapidamiste osatähtsuse kasv on trend kogu Euroopas. Eestis on viimase viie aasta jooksul muutused olnud kordades kiiremad kui mujal Euroopas, kuid Lätis on muutused veelgi suuremad — majapidamiste arv on vähenenud 35% (Eestis 29%) ja suurte majapidamiste valduses olev põllumajandusmaa on suurenenud 14% (Eestis 8%).  Ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas kavandatavad muudatused on põllumajandustootmise kontsentreerumise tõstnud eritähelepanu alla. Eurostati avaldatud 2007. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu analüüsi järgi on Euroopas viiendik kasutatavast põllumajandusmaast vähem kui 1% majapidamiste valduses. Eestis ja Lätis kasutasid 2007. aastal viiendikku põllumajandusmaast juba ainult 0,4% majapidamistest.  Põllumajandusloendusi korraldatakse Euroopa Liidu riikides iga kümne aasta järel. Loendused annavad maamajandusest põhjaliku ülevaate ja võimaldavad riike üksteisega võrrelda. Eestis toimus põllumajandusloendus 1. septembrist 15. novembrini 2010, Lätis aprillist septembrini 2010.  Eesti avaldab 2010. aasta põllumajandusloenduse lõplikud tulemused 15. detsembril 2011 ja Läti 2011. aasta IV kvartalisEve Valdvee, Statistikaameti 2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht