2022. aastal kaubavahetus kasvas, kaubavahetuse puudujääk oli 3,3 miljardit eurot

Uudis
Postitatud 9. veebruar 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga 17% ning import 23%. 2022. aasta detsembris jäi nii eksport kui ka import 2021. aasta tasemele.

2022. aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 21 miljardi ja imporditi 25 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 3,3 miljardit eurot, mis oli 1,5 miljardi euro võrra suurem kui eelneval aastal. Puudujäägi kasvu mõjutasid enim keemiatööstuse tooraine ja toodete, transpordivahendite ning mineraalsete kütuste kaubavahetus. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbli, kokkupandavate puitehitiste) kaubavahetuses.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et 2022. aastat iseloomustas jätkuv toorme ja energiakandjate hinnakasv, sõda ning Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid. „Sanktsioonide rakendamise eel toimus nende kaupade oluliselt suurenenud eksport või import. Aasta alguses toetas hinnakasv kaubavahetuse väärtuste suurenemist, kuid aasta teises pooles hakkas mõju avaldama majanduse jahtumine,“ sõnas Puura. Aasta teisest poolest hakkas oluliselt vähenema Eesti päritolu kaupade väljavedu ja kasvama reeksport.

Eestist eksporditi kaupu 190 riiki ja imporditi 156 riigist. „Meie peamisteks kaubanduspartneriteks olid Euroopa Liidu liikmesriigid, ekspordis moodustas nende osatähtsus 70% ja impordis 78%,“ lisas Puura.

Eesti suurim ekspordipartner oli 2022. aastal Soome (15% Eesti koguekspordist), järgnesid Läti (14%) ja Rootsi (9%). Soome eksporditi enim metalli ja metalltooteid (lehtvaltstooteid, metallist konstruktsioone), põllumajandussaadusi ja toidukaupu (sh juustu, teravilja, rapsi, pagaritooteid, kastmeid), elektriseadmeid (sh elektrimootoreid ja nende osasid, trafosid, jaotuskilpe). Lätti eksporditi elektrienergiat, maagaasi, toidukaupa (sh toorpiima, lihatooteid), transpordivahendeid (sh sõiduautosid, kaubaveokeid) ning Rootsi kommunikatsiooniseadmeid, puitu ja puittooteid (sh puidust liiste, uksi, aknaid) ja kokkupandavaid puitehitisi. Väljavedu kasvas kõige rohkem Lätti (1,2 miljardi euro võrra), Soome (475 miljoni euro võrra) ja Rootsi (281 miljoni euro võrra). Lätti eksporditi möödunud aastaga võrreldes rohkem elektrienergiat, maagaasi, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu, Soome elektriseadmeid, metalli ja metalltooteid, Rootsi elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid. Samas vähenes eksport enim Ameerika Ühendriikidesse (513 miljoni euro võrra) ja Hollandisse (264 miljoni euro võrra). Ameerika Ühendriikidesse viidi vähem kommunikatsiooniseadmeid, Hollandisse eksporditi vähem mineraalseid kütuseid.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes 2021. aastaga suurenes enim mineraalsete kütuste ja elektrienergia, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning puidu ja puittoodete eksport. Samas vähenes enim elektriseadmete väljavedu.

Reeksport Eestist kasvas 42%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 7%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 66% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem on mõjutanud Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemist aastatagusega võrreldes töödeldud kütuste ja kommunikatsiooniseadmete väljaveo vähenemine.

Kaupu toodi Eestisse enim Soomest (16% Eesti koguimpordist), Leedust, Saksamaalt ja Lätist (kõigi kolme osatähtsus 10%). 2021. aastaga võrreldes kasvas kõige rohkem ehk 1,1 miljardi euro võrra kaupade import Soomest, sellele järgnesid 731 miljoni euro suuruse kasvuga Leedu ning 625 miljoni euroga Läti. Soomest toodi Eestisse varasema aastaga võrreldes enam elektrienergiat ja mootorikütust, Lätist maagaasi, toidukaupu, kommunikatsiooniseadmeid ning Leedust mootorikütuseid ja toidukaupu. Kõige rohkem vähenes import Valgevenest (484 miljoni euro võrra) ning Venemaalt (293 miljoni euro võrra).

Kaupadest imporditi enim mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid, metalli ja metalltooteid ning mehaanilisi masinaid. Kõige rohkem kasvas mineraalsete kütuste ja elektrienergia (1,6 miljardi euro väärtuses), põllumajandussaaduste ja toidukaupade (485 miljonit eurot) ning mehaaniliste masinate (343 miljonit eurot) sissevedu Eestisse.

Möödunud aasta detsembris jäi nii ekspordi kui ka impordi väärtused 2021. aasta tasemele. Eestist eksporditi kaupu 1,7 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,9 miljardi euro eest. Enim eksporditi ja imporditi mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Kaupa eksporditi enim Lätti, Soome ja Rootsi ning imporditi Soomest, Saksamaalt ja Lätist.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2022
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2022
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2021 2022 muutus, % 2021 2022 muutus, % 2021 2022
KOKKU 18219 21262 17 19978 24527 23 -1760 -3265
Jaanuar 1187 1619 36 1305 1775 36 -118 -156
Veebruar 1254 1489 19 1325 1774 34 -71 -285
Märts 1464 1980 35 1654 2163 31 -190 -183
Aprill 1538 1598 4 1639 2121 29 -101 -523
Mai 1473 1929 31 1648 2215 34 -174 -287
Juuni 1465 1838 25 1722 2126 23 -257 -288
Juuli 1503 1695 13 1676 2020 21 -173 -325
August 1572 1914 22 1690 2159 28 -118 -245
September 1706 1941 14 1769 2102 19 -63 -161
Oktoober 1657 1851 12 1813 2091 15 -156 -239
November 1737 1745 0 1869 2112 13 -133 -368
Detsember 1663 1664 0 1869 1868 0 -206 -205
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 21262 100 17 KOKKU 24527 100 23
EL-27 14791 70 21 EL-27 19192 78 31
Euroala 19 riiki 10959 52 22 Euroala 19 riiki 14762 60 32
EL-i välised riigid 6471 30 8 EL-i välised riigid 5335 22 0
1. Soome 3095 15 18 1. Soome 3945 16 41
2. Läti 2999 14 64 3. Leedu 2537 10 41
3. Rootsi 1955 9 17 3. Saksamaa 2451 10 21
4. Leedu 1302 6 24 4. Läti 2400 10 35
5. Saksamaa 1220 6 8 5. Venemaa 1803 7 -14
6. USA 1161 5 -31 6. Rootsi 1727 7 22
7. Holland 844 4 -24 7. Poola 1631 7 29
8. Venemaa 762 4 -1 8. Holland 1034 4 27
9. Norra 754 4 32 9. Hiina 953 4 34
10. Taani 645 3 12 10. Itaalia 615 3 24
Eksport ja import kaubagruppide järgi, 2022
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 21262 100 17 24527 100 23 -3265
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 2036 10 38 2265 9 27 -229
Mineraalsed tooted (V) 3995 19 30 4873 20 51 -878
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 1031 5 15 2130 9 19 -1099
Kummi- ja plasttooted (VII) 604 3 11 1192 5 10 -588
Puit ja puittooted (IX) 2349 11 18 1017 4 5 1333
Paber ja pabertooted (X) 454 2 24 372 2 23 82
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 467 2 12 830 3 17 -364
Metall ja metalltooted (XV) 1704 8 13 2338 10 23 -633
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 1679 8 20 2337 10 17 -658
Elektriseadmed (85) 2755 13 -2 2658 11 16 98
Transpordivahendid (XVII) 1357 6 16 2260 9 15 -903
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 564 3 20 485 2 16 79
Mitmesugused tööstustooted (XX) 1500 7 6 606 2 11 893
Muu 766 3 13 1164 4 16 -398

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee

 

Foto: Shutterstock