2022. aastal turustatud taimekaitsevahendite kogused langesid

Uudis
Postitatud 12. juuni 2023, 8.00

Toimeaine kogusesse ümberarvestatuna turustati Eestis 2022. aastal 777 tonni taimekaitsevahendeid, mis on kuuendiku võrra vähem kui eelneval aastal ja ka vähem kui üle-eelmisel aastal. Enamiku müüdud taimekaitsevahenditest moodustasid jätkuvalt umbrohutõrjevahendid.

Müügile lastud taimekaitsevahenditest moodustasid umbrohutõrjevahendid 65%, seenhaiguste tõrjevahendid 20%, kasvuregulaatorid 12% ja putukatõrjevahendid 1,2%. Võrreldes eelneva aastaga vähenes oluliselt umbrohutõrjevahendite ja vähemal määral kasvuregulaatorite turustamine. Kasvu jätkasid, kuigi vähesel määral, seenhaiguste tõrjevahendite turustatud kogused. Pärast viimaste aastate langustrendi suurenesid ka turustatud putukatõrjevahendite kogused, kuigi mitte väga oluliselt.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Swen Petersoni sõnul on umbrohutõrjevahendid olnud aastaid enim müüdud taimekaitsevahendid. „Eelmisel aastal turustati umbrohutõrjevahendeid 507 tonni ehk ligi 100 tonni vähem kui 2021. aastal. Viimati turustati umbrohutõrjevahendeid 2022. aasta kogustest vähem 2018. aastal, mil neid müüdi 421 tonni,“ lisas Peterson.

Kui võrrelda Eestit teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis Eestis turustatud taimekaitsevahendite absoluutkogused on suhteliselt väikesed. Näiteks 2021. aastal* müüdi kolme olulisemat taimekaitsevahendite rühma Hispaanias 69 000 tonni, Prantsusmaal 65 000 tonni ja Saksamaal 46 000 tonni, naaberriigis Lätis 1 500 tonni. Samas Eestis turustati 2022. aastal neid kolme tootekategooriat kokku 670 tonni.

Kui võrrelda turustatud taimekaitsevahendite koguseid kokku kasutusel oleva põllumajandusmaa pinna kohta, siis 2021. aastal* müüdi neid Maltal 10 kg, Küprosel 9 kg, Hollandis 5 kg, naaberriigis Lätis 1 kg, Eestis aga 2022. aastal 0,79 kg hektari kohta.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse peale põllumajanduse ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Samuti võib teatud taimekaitsevahendeid soetada oma aias kasutamiseks.

Turustatud taimekaitsevahendid, 2011–2022

Turustatud taimekaitsevahendid on välismaalt ostetud ja Eestisse müügiks toodud taimekaitsevahendid. Taimekaitsevahendeid kasutatakse umbrohu, taimekahjurite, parasiitide ning putukate tõrjel. Taimekaitsevahendite kasutamine võib kliimatingimuste ning taimekahjustuste ja -haiguste erisuste tõttu aastati kõikuda.

Taimekaitsevahendite turustamise andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet maaeluministeeriumi tellimusel, et saada andmeid Eesti keskkonna kohta.

* Rahvusvahelise võrdluse jaoks on kasutatud Eurostati andmebaasis avaldatud teiste riikide turustatud taimekaitsevahendite koguste andmed (viimane võimalik aasta, antud juhul 2021. andmed).

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. 

Täpsem teave:                                                                                   

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181

press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock