Aastaga kasvas töötute arv 8500 võrra

Uudis
Postitatud 15. august 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel oli 2023. aasta teises kvartalis töötuse määr 6,7%, tööhõive määr 69,2% ja tööjõus osalemise määr 74,2%.

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selgitas, et töötuse näitajad on pöördunud tõusule. „Teises kvartalis oli töötuid 50 200, mida on 8500 võrra rohkem kui aasta varem ning 11 100 võrra rohkem kui tänavu esimeses kvartalis. Vassiljeva sõnul on kõige suurem muutus toimunud naiste töötuses. „Töötuid mehi oli teises kvartalis 23 500 ehk 200 inimese võrra vähem kui aasta tagasi. Naisi aga 26 700, mis on 8700 võrra rohkem kui mullu samal ajal,“ ütles ta.

Ka tänavu esimese kvartaliga võrreldes suurenesid naiste töötuse näitajad rohkem kui meeste omad – 8000 võrra naistel ja 3100 võrra meestel. „Meeste töötuse määr oli 6,3% ja naiste oma 7,1%. Meeste töötus kasvas pigem vanusega – 50-74-aastaste vanuserühmas on meeste töötuse määr (8,5%) naiste omast (5,6%) tunduvalt kõrgem.“

Töötuse määr soo järgi, kvartalid 2020–2023

Tööga hõivatute arv kasvas võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 21 300 inimese võrra, kuid tänavu esimese kvartaliga võrreldes veidi vähenes, ulatudes 694 800 inimeseni. „Mehi ja naisi oli hõivatute seas peaaegu võrdselt, vastavalt 347 500 ja 347 300 inimest. Kuna tööealise rahvastiku arv on 2023. aastaks võrreldes eelmise aasta algusega suurenenud, püsis tööhõive määr hoolimata hõivatute arvu kasvust 69,2 protsendiga suhteliselt stabiilne,“ lisas Vassiljeva.

Hõivatute, töötute ja mitteaktiivsete inimeste arv, kvartalid 2020–2023

Vähenes ka majanduslikult mitteaktiivsete inimeste arv ja kasvas tööjõus osalemise määr, st nende 15-74aastaste inimeste osakaal, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatud ja töötud kokku). Kui mullu teises kvartalis töötas või otsis tööd 73,1% tööealisest rahvastikust, siis tänavu teiseks kvartaliks tõusis tööjõus osalemise määr 74,2% peale, mis on viimaste aastate kõrgeim näitaja. Majanduslikult mitteaktiivsete inimeste arv oli 259 000 ehk 4200 inimese võrra väiksem kui aasta varem ja 9600 võrra väiksem kui 2023. aasta esimeses kvartalis.

Töötuse määr näitab, kui suur osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust ehk tööjõust on töötud. Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastaste hulgas. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastaste hulgas.

Tööjõu-uuringu statistikas kajastuvad Eesti alalised elanikud, kes elavad või plaanivad elada Eestis vähemalt aasta või kauem. Tööjõu-uuringusse kaasatud ajutise kaitsega Ukraina sõjapõgenike arv on nende kohta hinnangute andmiseks liiga väike. Rohkem statistikat Eesti tööturul olevatest ukrainlastest leiab statistikaameti kiirstatistika valdkonnalehelt.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis ning statistikaameti ja sotsiaalministeeriumi tööturu rakenduses tooturg.stat.ee.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Vahur Koorits
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9204

press [at] stat.ee