Algas vanemaealiste tervise ja heaolu uuring

Uudis
Postitatud 3. november 2021, 10.09

Tänasest, 3. novembrist algas taas üleeuroopaline uuring SHARE, millega kogutakse infot üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta. Seekordse uuringu fookuses on ka ajakasutus ja kognitiivsed võimed.

SHARE uuring (ingl Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) toimub samal ajal Euroopa 28 riigis. Uuringu tulemused on Eestile ning teistele osalevatele riikidele tööturu-, pensioni-, tervise- ja hoolekandepoliitika kujundamise ning hindamise tõenduspõhiseks aluseks.

Statistikaameti projektijuhi Jana Brunsi sõnul on uuringu peamine eesmärk kaardistada, kuidas inimene vananeb, mis seda mõjutab ning kuidas vanemaealisel elanikkonnal tegelikult läheb. Kogu maailmas on probleemiks see, et rahvastik vananeb ning see on omakorda väljakutse praegustele pensioni- ja sotsiaalsüsteemidele. Uuringuga kogume infot, mille alusel saab riik luua strateegiaid, et vanemaealised oleksid rahaliselt paremini kindlustatud, hea tervise juures ja õnnelikud. Seniste uuringute tulemustest on näha, et inimene on õnnelikum, kui ta saab surmani areneda. Kui inimene õpib, tunneb ta end pidevalt muutuvas maailmas turvalisemalt,“ ütles Bruns.

SHARE on unikaalne uuring, kuhu on aastatel 2011–2024 kaasatud enamasti ühed ja samad inimesed. Osalejad vastavad küsitlusele igal teisel aastal, ideaaljuhul kokku kümme korda. Valimisse kuulub enam kui 7000 vähemalt 50-aastast Eesti elanikku. Alanud uuringulaine käigus küsitletakse neist umbes 5600. „Iga kord on uuringu valim siiski veidi erinev, sest lisanduvad kahe laine vahel 50-aastaseks saanud inimesed. Uuringus osalevad ka valimisse kuuluvate inimeste partnerid, kes võivad olla alla 50-aastased,“ selgitas Bruns. Ta lisas, et uuringus osalemine on hea võimalus anda oma panus eluolu paremaks muutmisesse ja eelkõige järeltulevate põlvede tulevikku.

SHARE uuringus esitatakse küsimused tervise, sotsiaalsete sidemete, vaba aja, majandusliku toimetuleku, abi andmise ja saamise ning teiste teemade kohta. Kasutatakse ka teste, et objektiivselt mõõdetavate andmete alusel võrrelda, kuidas inimene ise oma tervist hindab.

„Vananemisega kohanemine eeldab ühiskonnalt muutusi. Meie inimesed elavad ja töötavad üha kauem, kuid näiteks tervena elatud aastad pole sellega kaasas käinud. Üsna paljud kogevad vanemas eas üksildust ja muretsevad toimetuleku pärast. Ühiskonnal on kohustus nõrgemaid aidata. Et seda teha, on vaja hästi teada, kuidas inimesed tegelikult elavad ja millised on muutused,“ rääkis uuringu Eesti teaduskoordinaator Luule Sakkeus Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskusest.

Eestis toimub küsitlus kuuendat korda. Uuringut korraldab statistikaamet ja koordineerib Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös tervise arengu instituudi ja Tallina ülikooli, Tartu ülikooli ning Tallinna tehnikaülikooli instituutidega. Küsitlus kestab 2022. aasta juuli lõpuni.

„Covidi olukord teeb küsitlemise küll keerulisemaks, aga just viirusest tingitud segaste aegade tõttu on vastused eriti väärtuslikud. Loodan südamest, et kõik valimisse kuuluvad inimesed suhtuvad küsitleja pöördumisse heatahtlikult ning leiavad aja ja võimaluse vastata,“ lisas Sakkeus.

SHARE uuringu kohta saab lisainfot aadressil www.share-project.org, SHARE Eesti veebilehelt ja statistikaameti veebilehelt. Algavat uuringulainet rahastab Euroopa Komisjon, Tallinna ülikooli uuringufond, ühiskonnateaduste instituudi arendusfond ja Eesti demograafia keskuse uuringufond.

Foto: Shutterstock