Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Andmed kohaliku elu heaks!

Uudis
Postitatud 2. detsember 2021 10:00 , Urmet Lee, statististikaameti peadirektor

Paljude omavalitsuste juhtide laual on varem või hiljem rasked valikud – kuidas tulla toime väiksema hulga ressurssidega. Selliseid valikuid tehes muutuvad kriitiliselt tähtsaks usaldusväärsed arvud, neist loodud informatsioon, mille abil otsustada, kirjutab statistikaameti peadirektor Urmet Lee.

Hiljuti lõppenud kohalike omavalitsuste valmiste tulemusel on üle Eesti moodustatud või kohe-kohe moodustumas uute koosseisudega valdade ja linnade juhtorganid. Esimesed, mis on valitud pärast viimast haldusreformi. Paljude sisukate valimisdebattide keskmes olid arvud. Arvud, mis suuremale osale omavalitsustest näitavad kahjuks vähenevat ja vananevat elanikkonda, ettevõtluse ning töökohtade koondumist maakonna keskustesse või hoopiski Eesti 5–6 suuremasse linna. Need numbrid on olulised ja kaugelt vaadates näivad süngeis toonides, aga just siin tuleb vaadata trendide sisse – näha kohalikku omavalitsust üldnumbrites, omi kante ja kogukondi, isegi konkreetseid inimesi.

Kohalik omavalitsus on inimesele lähim kontakt ühiselu korraldamisega, mille kaudu saab peamiseid teenuseid ja abi, kuuldavaks teha oma soovid ja seeläbi kujundada oma vahetut elukeskkonda.

Usaldusväärsed andmed muutuvad kriitiliselt tähtsaks

Väheneva elanike hulga paratamatu tagajärg on ka väiksem hulk inimesi, kes saavad pakkuda kohalikes omavalitsustes vajalikke teenuseid ja nii võib juhtuda, et teenustel ei ole võimalik jõuda igasse kanti võrdselt kiiresti või inimesele sobival moel. Seepärast on enamiku vallajuhtide laual varem või hiljem rasked valikud, mida teha ja mida mitte ning kuidas väiksema hulga ressurssidega toime tulla? Just siin muutuvad kriitiliselt tähtsaks usaldusväärsed arvud, neist loodud informatsioon, mille abil teha parimate eeldustega otsuseid.

Mõistame statistikaametis hästi neid kohaliku elu väljakutseid. Oleme püüdnud kohalike omavalitsuste juhtimislaudadega pakkuda kiiret ja hoomatavat informatsiooni iga kohaliku omavalitsuse kohta. Seda tehes oleme jõudnud tihti tõdemuseni, et vaja oleks veel rohkem ja veel detailsemat infot, veelgi väiksema haldusüksuse kohta. Samuti oleme liiga sageli pidanud vastama, et ei suuda neid ootusi täita, sest iga samm detailsemat väljundinfot toob kaasa vajaduse rohkema ja detailsema sisendinfo järele, mille kogumine traditsioonilisel küsitlemisele viisil ei ole meeltmööda neile, kes neid andmeid peavad andma.
 

Andmete kvaliteedi parandamiseks

Nagu kohalike omavalitsuste juhid, peame ka meie statistikaametis olema leidlikud ja uuenduslikud. Peame veel enam ja paremini kasutama ära juba kogutud andmeid riigi ja kohalike omavalitsuste andmekogudes ja andmestikes. Kahjuks näitavad meie kogemused ja uuringud, et juba kogutud andmed ei ole kohe statistiliseks töötlemiseks ja analüüsiks sobivad. Need vajavad mahukat eeltööd ja parandamist, et neist saaks sobiv tooraine statistika ja teadmuspõhise otsustamise tarbeks.

Urmet Lee
Urmet Lee. Foto: Kristiin Kõosalu

Selleks, et neid probleeme süsteemselt ületada, alustab statistikaamet koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga juba sel aastal Euroopa Liidu taasterahastu toel nelja-aastast projekti andmekogudes ja andmestikes olevate andmete kvaliteedi parandamiseks. Me oleme töötanud välja abimaterjalid ja oleme valmis nõustama kõiki andmehaldureid, kelle ülesanne on korrastada ja korras hoida kohalike omavalitsuste andmekogusid.

Paralleelselt sellega arendab statistikaamet oma andmevärava projektis võimekust tõhusalt hõlmata neid andmeid, mis on juba inimestelt või ettevõtjatelt kogutud, nii et ei peaks üha uuesti ja uuesti tülitama andmeandjaid, et samu või sarnaseid andmeid küsida. Partnerlus kohalike omavalitsustega on ameti jaoks väga tähtis selleks, et mõista milliseid andmeid ja mil moel saaksime omalt poolt pakkuda.

Erilahendused on võimalikud

Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiim on tellimustööna teinud kohalikele omavalitsustele eripäraseid ja katsetamiseks mõeldud projekte. Sellised riikliku statistikaprogrammi välised tööd ei panusta üksnes konkreetse tellija infovälja avardamisse, vaid on aluseks ka olemasoleva statistika arendamisele ja parendamisele.

Seepärast kutsun üles kõiki kohalike omavalitsuste juhte ja eksperte, kes vajavad oma töös statistikat ja usaldusväärset informatsiooni, võtma ühendust ametiga, et arutada koostööd ja vahetada ideid. Omaltpoolt jätkame ka tulevikus aktiivset tegevust, et tutvustada kohalikes omavalitsustes meie töö tulemusi, aga ka statistika tegemise köögipoolt ja arendusprojekte. Koos liigume andmepõhisema Eesti suunas ja paneme andmed tööle kõigi Eesti inimeste heaks!

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!