Andmeesitajate 6520 nõuannet. Kuidas edasi?

Blogi
Postitatud 12. mai 2023 9:35

Eelmise aasta küsimustikele saime andmeesitajatelt tagasisidet 6520 korda. Vastajatelt saadud väärtuslik info aitab meil tulevikus teilegi vajalikke andmeid koguda järjest mugavamate ja lihtsamate meetoditega.

Miks vajab statistikaamet andmeid? Nendest saab väärtuslikku infot riik ja samuti ka andmeesitajad ise. Neist saadud näitajaid kasutavad ettevõtjad lepingutes, prognoosides, äriplaanides.
 

Sealjuures on meie eesmärk, et nende nii vajalike andmete edastamine oleks vastajale võimalikult mugav ja lihtne. Milliseid arendusi tellida? Kuidas teha küsimustiku täitmist käepärasemaks läbi sõnastuste ja kujunduse? Selleks küsimegi andmeesitajalt tagasisidet ja oleme seda protsessi alates 2022. aastast oluliselt uuendanud.  

 

Kogume tagasisidet selleks, et midagi päriselt muuta. 
 

Kui oled meile hiljuti andmeid esitanud, siis märkasid ehk ühe muudatusena andmekogumise rakenduses eSTAT küsimustike lõppu lisatud 46 küsimusega plokki, milles uurime rahulolu vastatud  küsimustikuga. Küsime tagasisidet ka meie klienditeeninduse kohta nendelt andmeesitajatelt, kes on pöördunud klienditoe poole.  

 

Mida oleme teinud selleks, et tagasiside põhjal tehtaks ka otsuseid?  
 

2022. aastal küsisime eSTATis tagasisidet 53 küsimustiku kohta ning saime kokku 6520 vastust 48 küsimustiku kohta. Meie suureks heameeleks oli tagasiside andjate hulk suur ning erilist lisaväärtust annavad avatud küsimuste kommentaarid, millest saame teada andmeesitajate ootusi ja ettepanekuid.  

Küsimusele „Kui lihtne oli seda küsimustikku täita“ anti kõikide küsimustike peale kokku keskmine hinnang 3,76, mis protsendilise jaotuse järgi kvalifitseerub kategooriasse „Lihtne“. 
 

2022. aastal kogutud tagasiside tulemuste jaotus


Analüüsisime saadud tagasisidet, arutasime laekunud ettepanekuid ning tegime kindlaks võimalikud lahendused kõige kiirematele muredele, aga seadsime ka tulevikuperspektiive. 
 

Olulised kiired parandused, mille oleme saanud juba jooksva aasta küsimustikes sisse viia, on järgmised:

 

 1. lisasime infotabelisse täitmist lihtsustavaid juhiseid  
 2. muutsime täitmise tähtaegu  
 3. lisasime eeltäitmisi  
 4. täpsustasime küsimuste, abitekstide ja veateadete sõnastust 
 5. vähendasime kontrolle  
 6. andsime sisendit administratiivallikate kasutuselevõtuks  

 
Peab tõdema, et mõned ettepanekud tuleb jätta ootele rakenduse tehnilise võimekuse või  regulatsioonide hetkeseisu tõttu. See aga ei tähenda, et ettepanekud olid asjatud – oleme need salvestanud ja kindlasti rakendame esimesel võimalusel. 
 

Soovime südamest tänada kõiki andmeesitajaid täidetud küsimustike ja antud tagasiside eest. Teie sisend ja panus on suureks abiks küsimustike parendamiseks ning toob välja teie ootused ja ettepanekud.  
 

Jätkame tagasiside kogumist ka 2023. aastal – peamiselt aastastes ettevõtlusküsimustikes ja kõikides isiku-uuringutes. 

Järgnevate aastate suur plaan on uuendada kogumistarkvara ja seeläbi luua võimalused küsimustike visuaalsete ja kasutuslike mugavuste suurendamiseks ning kindlasti luua võimalused erinevates seadmetes vastamiseks. Samuti jätkame tööd sisu ja struktuuriga, tulevane uus rakendus loob selleks kindlasti põnevaid võimalusi. 

 

Üleskutse! Tuleviku arendustele mõeldes oleks meile suureks abiks, kui saaksime luua testgrupi andmeesitajatest, keda uuenduste käigus aruteluringidesse ja testgruppidesse kaasata. Kui teil on soov kaasa lüüa, siis palun andke meile huvist teada, edastades e-posti aadressil klienditugi [at] stat.ee (klienditugi[at]stat[dot]ee) oma kontaktandmed (ettevõtte nimi, andmeesitaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress).

 

Mida võidab andmeesitaja kogutud andmetest? 
 

Teie tagasiside põhjal uuendatud küsimustikega kogutud andmed on vajalikud arengukavade ja prognooside koostamiseks, poliitika kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringuteks ning teadmuspõhiste otsuste langetamiseks.  
 

Iga andmeesitaja andmed panustavad mõnda järgnevatest: 

 • SKP arvutamisse paljude erinevate valdkondade ettevõtetelt kogutavatest erinevatest andmete alusel. SKP on aluseks nii Eesti majandusprognoosile ning mõjutab rahvusvahelises võrdluses Eesti konkurentsivõimet, krediidireitingut, EL poolse toetuse ulatust; 
 • tarbijahinna- ja ehitushinnaindeksisse, mida kasutatakse tehinguhinna mõjutajana lepingutes, mõjurina (palga- ja kasumi)prognoosides, äriplaanides; 
 • turismi- ja ettevõtlusstatistikasse, mille alusel luuakse toetusmeetmeid kriisides ja rahuajal, nt T&A investeeringud/kulutused; 
 • kriisides vajalikesse kiirandmetesse: ukrainlased Eesti tööturul, inimeste liikumine pandeemia ajal – toetused jm poliitikameetmed; 
 • väliskaubandusstatistikasse: ülevaade eksporditavate ja imporditavate kaupade ja teenuste mahust riikide kaupa, toetusmeetmed, nt eksporditoetused, krediit, välisturgudele sisenemine.
   

Täname kogu südamest ja soovime teie kõigiga hea koostöö jätkumist ning vastastikku heaks partneriks olemist.

Tabeli kõikide tagasiside tulemustega leiad siit