Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Andmete abiga muutub Tallinn veelgi hinnatumaks linnaturismi sihtkohaks

Uudis
Postitatud 6. aprill 2021 11:00

Tallinna strateegiakeskuse turismiosakond kasutab andmeid teadlikult selleks, et kujundada pealinnast tuntud ja hinnatud aastaringne sihtkoht. Statistika on seejuures asendamatuks abiks, kuna annab võimaluse võrrelda, hinnata hetkeolukorda ja seada eesmärke tulevikuks.

Tallinna strateegiakeskuse turismiosakonna analüütik Karen Alamets jagab oma kogemust, kuidas aitab aja- ja asjakohane statistika strateegiakeskuse igapäevatööd tõhustada ja uusi eesmärke seada, et linnaelanikud oleksid rahulolevad ja külalised tahaksid alati rõõmuga Tallinnasse tagasi tulla.                                                                                                        

Karen, kui olulisel kohal on teie igapäevatöös andmed ja statistika?                                                                   

Tallinna strateegiakeskuse turismiosakond töötab selle nimel, et  Tallinn oleks sihtkohana atraktiivne ja paistaks silma kui külalislahke, keskkonnasäästlik, nutikas ja uuenduslik pealinn. Samuti soovime, et Tallinna turism areneks jätkusuutlikult, arvestades nii turismiettevõtteid, linnaelanikke kui ka keskkonda.

Seetõttu on meil oma eesmärkide seadmiseks, jälgimiseks ja hindamiseks vaja koondada ning vahel ka koguda turismiga seotud andmeid, alustades linnakülastajate profiili ja nende reisi eesmärkidega ning lõpetades turismiettevõtete käekäiguga. Statistikal on meie jaoks tähtis roll, sest see annab võimaluse võrrelda Tallinna turismitrende Euroopa teiste linnadega.

Püüame andmetest ja statistikast panna kokku võimalikult hea suure pildi sellest, kus me parasjagu oleme ja millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata, et Tallinn oleks tuntud ja hinnatud aastaringne linnaturismi sihtkoht.

​Karen Alamets ​

Tooge palun mõni näide mõnest hiljutisest tööst, kus vajasite otsusteks arvestavat hulka andmeid.

Näiteks Tallinna arengustrateegia 2035 turismieesmärkide seadmine ja Tallinn Cardi mobiilirakenduse äriplaani koostamine. Arengustrateegia turismieesmärkide seadmiseks kasutasime Tallinna väliskülastajate uuringu andmeid, AirDNA kogutud külaliskorterite andmed, Tallinn Cardi müügi- ja külastusandmeid, Tallinna turismiinfokeskuste külastuste andmeid ja VisitTallinna meediakanalite andmeid.

Olulisel kohal oli ka statistikaameti toodetav majutusstatistika ja koostatud analüüsi „Väliskülastajate majanduslik mõju Tallinnas“ ning Eesti Panga statistika väliskülastajate kohta.

Kui tähtis on teile andmete visualiseerimine?

Andmete visualiseerimise kohta kehtib ütlus: üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Visualiseerimine on turismis väga oluline, sest andmestikke on palju. Andmete visualiseerimine aitab lihtsalt näidata võrdlusi, kontraste, erinevusi ning enamasti on graafikud kõigile lihtsalt mõistetavad. Visualiseerimine aitab otsustajatel valdkonda puudutavat infot lihtsamini tajuda ja kasutada ning seda otsuse langetamiseks kiiremini õigesse konteksti seada.

Visualiseerimine on eriti oluline neile, kellel on nägemismälu, graafikuid on enamasti lihtsam haarata kui tabeleid või analüüse ja see muudab omakorda info omandamise kiiremaks.

Kui tõhusaks tööriistaks hindate statistikaameti loodud juhtimislaudu?

Need on head kiire ülevaate saamiseks. Positiivne on, et juhtimislaudu on palju, sest meie töös läheb vaja ka teiste valdkondade andmeid.

Kuna turismistatistika on eri kohtades laiali, on kasutajal hea leida kõik olulised andmed ühest kohast. Praegu on turismi juhtimislaual majutusstatistika, ettevõtete majandusnäitajad, tööhõive, turismi arvepidamine, lennu- ja laevareisijate andmed. Meie kasutame kõige enam majutusstatistika andmeid.

Vajalike funktsioonide ja kõiki sektorit kirjeldavate andmete olemasolul on juhtimislaud väga hea töövahend, eriti tippjuhtidele, kes peavad info kiirelt omandama ja otsuseid langetama.

Kuhu suunas võiksid juhtimislauad areneda?

Edaspidi võiks turismi juhtimislauale lisada juurde ka Eesti Panga statistika väliskülastuste ja väliskülastajate kulutuste kohta ning lisaks majutusettevõtetele ka külaliskorterite (lühiajaliste üüripindade) statistika.

Ideaalne oleks näha juhtimislaual mõningaid arvutatavaid näitajaid. Näiteks keskmine reisi pikkus, majutatud turiste linnaelaniku kohta, külastajate jagunemine kuude kaupa (sh Gini). Need on näitajad, millega võrdleme Tallinna teiste Euroopa linnadega.

Meie tunneme kõige enam puudust, et turismi juhtimislaual pole hetkel võimalik kindlat perioodi valida. Mõnikord on vajadus vaadata võrdlevalt kvartali või aasta andmeid. Lisaks absoluutarvule oleks otsustajatel hea näha juhtimislaual muutust protsentides, näiteks võrdlust eelmise aasta sama perioodiga

Tallinn
Tallinn

Kuidas juhtimislauad teid igapäevatöös aitavad?

Meie kasutame statistikaameti juhtimislaudadest kõige enam turismi juhtimislauda ja seda lingime ka Tallinna turismitrendide kuvamiseks oma veebilehel. Turismi juhtimislaud annab igapäevatöös ülevaatliku kiirpildi.

Minul on juhtimislaud abiks ka päringutele vastamisel. Saadan iga kuu turismiosakonna töötajatele kiire ülevaate Tallinna turismisuundumustest ja kasutan viiteid just turismi juhtimislauale. Sealt saavad huvilised ise edasi uurida ja vajadusel teha täpsustavaid päringuid. Varem olid need andmed ainult andmebaasis ja tekkinud küsimustele pidin otsima vastuseid sealt, kuid nüüd leian paljudele küsimustele vastused valmis graafikutelt.

Viiruskriisis küsitakse sageli Tallinna turismis toimunud muutuste ulatuste kohta ja võrdlusi teiste linnade või Eesti keskmisega. Näiteks, kuidas muutus külastajate arv, koosseis, reisi eesmärk, kuidas majutusettevõtete hinnad ja täituvus – neile leiab suures osas vastuse kiiresti turismi juhtimislaualt.

Milliseks hindate senist kogemust juhtimislaudade kasutamisel?

Oleme rahul nende graafikutega, mis on statistikaameti kodulehekülje juhtimislaual. Juhtimislaud näitab ülevaatlikult olukorda ja võrdlusi, toob välja suuremad erinevused.

Graafikud on lihtsalt mõistetavad, olemas on selgitused ja viited metoodikale, võimalus graafiku liiki muuta, tabeleid alla laadida, graafikuid edasi jagada. Positiivne on see, et need on nii eesti kui ka inglise keeles.

Miks pidasite oluliseks lisada eraldi Tallinna turismi näitajad juhtimislauale?

Tallinn sai juhtimislauale eraldi, sest pealinnas on palju turismiga seotud ettevõtteid ja asutusi, kes tunnevad huvi siinse turismistatistika vastu. Enne statistikaameti juhtimislauda oli meil VisitTallinna kodulehel oma statistikamoodul, kus kuvasime Tallinna turismi iseloomustavad põhinäitajad.

Oleme arvamusel, et maksumaksja raha tuleb kulutada efektiivselt ja dubleerida sarnaseid asju ei ole vaja. Seega kui statistikaamet otsustas juhtimislauad teha, leidsime, et see on meile vajalik projekt, kus osaleda.

Nüüd esitleme turismitrende huvilistele just statistikaameti juhtimislaua kaudu. Meie oleme olnud turismi juhtimislaua loomisel üks osapool, eestvedajaks oli Eesti hotellide ja restoranide liit (EHRL). Arusaadavalt ei saadud kõikide meie soovidega kohe arvestada, kuid tasapisi liigume Tallinna arendustega edasi. Statistikaamet oli ka suhteliselt paindlik ja  nüüd saab juhtimislaualt näha Tallinna sise-ja välisturistide jagunemist reisi eesmärkide kaupa, varem polnud sellist võimalust isegi andmebaasis.