Aprillis oli kaupade väliskaubanduses näha elavnemise märke

Uudis
Postitatud 10. juuni 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel kasvas 2024. aasta aprillis kaupade eksport eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 3% ja import 6%. Kaupu eksporditi jooksevhindades üle 1,5 miljardi ja imporditi rohkem kui 1,8 miljardi euro väärtuses. Kaubavahetuse puudujääk oli 305 miljonit eurot, mis on 65 miljoni võrra suurem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et kaupade väliskaubanduses toimus aprillis üle pika aja kaubavahetuse kasv, kaupade eksport suurenes viimati enne seda 2023. aasta veebruaris. „Tänavu aprillis põhjustas kaubavahetuse kasvu mineraalsete toodete ekspordi ja impordi ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade impordi suurenemine. Kaubavahetus kasvas reekspordi arvelt, mis suurenes aprillis 11%. Eesti päritolu kaupade eksport vähenes sealjuures 1%,“ lisas Leppmets.

Aprillis eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning puitu ja puittooteid (11%). Aastatagusega võrreldes kasvas kõige rohkem mineraalsete toodete (27 miljoni euro võrra) ning elektriseadmete ja mehaaniliste masinate (mõlemad 19 miljoni euro võrra) eksport Eestist. Enim ehk 24 miljoni euro võrra vähenes mitmesuguste tööstustoodete (sh kokkupandavate puitehitiste) väljavedu.

Eesti päritolu kaupade eksport vähenes aprillis 2023. aasta sama kuuga võrreldes 1%. Nende osatähtsus koguekspordis kahanes aastaga 3 protsendipunkti, moodustades tänavu aprillis 64% koguekspordist.

Peamised ekspordipartnerid aprillis olid Soome (17% koguekspordist), Rootsi ja Läti (mõlemad 9%). Soome ja Rootsi viidi kõige rohkem elektriseadmeid ning Lätti transpordivahendeid. Mullusega võrreldes kasvas kaupade väljavedu enim Ameerika Ühendriikidesse (39 miljoni euro võrra), kuhu viidi varasemast enam mineraalseid tooteid (sh kütusekomponente). Kahanes kaupade eksport Lätti (38 miljoni euro võrra), kuhu viidi vähem mineraalseid tooteid (sh maagaasi).

Kaupadest imporditi aprillis enim põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13% koguimpordist), transpordivahendeid (12%) ning elektriseadmeid (12%). Aastases võrdluses kasvas kõige rohkem põllumajandussaaduste ja toidukaupade (35 miljoni euro võrra), mineraalsete toodete (25 miljoni euro võrra) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (22 miljoni euro võrra) import Eestisse. Enim ehk 21 miljoni euro võrra vähenes mehaaniliste masinate sissevedu.

Aprillis imporditi kaupu kõige rohkem Saksamaalt (13% koguimpordist), Soomest ja Lätist (mõlemad 12%). Saksamaalt toodi Eestisse enim transpordivahendeid, Soomest ja Lätist mineraalseid tooteid. Mullusega võrreldes kasvas kaupade import kõige rohkem Leedust (38 miljoni euro võrra) ja Saksamaalt (37 miljoni euro võrra) ning vähenes Soomest (32 miljoni euro võrra).

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2024

 

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2023–2024

Kuu

Eksport, mln eurot

Import, mln eurot

Bilanss, mln eurot

2023

2024

muutus, %

2023

2024

muutus, %

2023

2024

KOKKU

6372

5685

-11

7160

6717

-6

-787

-1032

jaanuar

1555

1340

-14

1737

1599

-8

-182

-259

veebruar

1586

1340

-16

1721

1591

-8

-135

-251

märts

1740

1469

-16

1971

1687

-14

-231

-217

aprill

1490

1536

3

1731

1841

6

-240

-305

 

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, aprill 2024
Sihtriik, riikide ühendus

Eksport, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

Saatjariik, riikide ühendus

Import, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

KOKKU

1536

100

3

KOKKU

1841

100

6

EL-27

1093

71

2

EL-27

1556

85

6

Euroala 20 riiki

816

53

1

Euroala 20 riiki

1187

64

8

EL-i välised riigid

443

29

6

EL-i välised riigid

285

15

9

1. Soome

254

17

8

1. Saksamaa

233

13

19

2. Rootsi

143

9

0

2. Soome

222

12

-13

3. Läti

141

9

-21

3. Leedu

216

12

21

4. Leedu

123

8

8

4. Läti

192

10

15

5. Saksamaa

111

7

18

5. Poola

149

8

10

6. USA

79

5

98

6. Rootsi

128

7

-4

7. Holland

55

4

7

7. Holland

106

6

12

8. Venemaa

51

3

15

8. Hiina

64

3

13

9. Poola

51

3

5

9. Itaalia

53

3

-5

10. Norra

42

3

-30

10. Belgia

40

2

14

Eksport ja import kaubagruppide järgi, aprill 2024
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi

Eksport

Import

Bilanss

mln eurot

osa-tähtsus,

%

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

osa-tähtsus, %

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

 

KOKKU

1536

100

3

1841

100

6

-305

Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV)

178

12

0

237

13

18

-59

Mineraalsed tooted (V)

146

10

23

194

11

15

-48

Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI)

75

5

-6

172

10

15

-98

Kummi- ja plasttooted (VII)

50

3

6

86

5

-3

-36

Puit ja puittooted (IX)

168

11

-1

55

3

-15

113

Paber ja pabertooted (X)

34

2

10

31

2

16

3

Tekstiil ja tekstiiltooted (XI)

36

2

-1

61

3

3

-24

Metall ja metalltooted (XV)

135

9

-2

165

9

-2

-30

Masinad ja mehaanilised seadmed (84)

145

10

15

169

9

-11

-24

Elektriseadmed (85)

223

14

10

229

12

-3

-7

Transpordivahendid (XVII)

139

9

-2

230

12

6

-91

Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII)

48

3

7

40

2

-12

8

Mitmesugused tööstustooted (XX)

98

6

-19

43

2

3

56

Muu 

62

4

14

128

7

79

-66

Alates 2024. aasta jaanuarist on impordiandmete hinnangud tagasiulatuvalt osaliselt asendatud teistest riikidest saadud detailandmetega. Andmed avalduvad andmebaasis uuenenud kujul esmakordselt 10. juunil 2024. Lähemalt saab muudatuste kohta lugeda siit.

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:
 

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock