Aprillis tööstustoodangu langus kiirenes

Uudis
Postitatud 5. juuni 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta aprillis püsivhindades 15,1% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 22,0%, töötlevas tööstuses 14,7% ning mäetööstuses 9,1%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul vähenes töötleva tööstuse tegevusalade lõikes aprillis tööstustoodangu maht1 pea kõigis harudes. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvasid ainult põlevkiviõli (2,4%) ning mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (12,8%),“ lausus Bunder. Olulisematest tegevusaladest vähenes enim nagu ka eelmisel kuul puidu töötlemine (24,0%), mahtude vähenemine toimus ka elektriseadmetete (6,8%) ja metalltoodete (9,0%) tootmises. Väiksem langus toimus elektroonikaseadmete (2,3%) ning toiduainete (1,4%) tootmises.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – aprill 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta aprilliga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta aprillis kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 11,9%. Toodangu müük siseturule langes 14,1% ning müük ekspordiks 10,5%.

Töötleva tööstuse toodangust 66,8% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid toodangu mahud 2023. aasta aprillis võrreldes märtsiga tööstuses kokku 1,4% ning töötlevas tööstuses 1,5%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta aprilliga 27,4%, soojuse tootmine aga 18,1%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock