Augustis jätkus tööstustoodangu laiaulatuslik langus

Uudis
Postitatud 4. oktoober 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta augustis püsivhindades 11,9% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 26,2%, töötlevas tööstuses 9,3% ning mäetööstuses 41,5%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes augustis, nagu terve 2023. aasta jooksul, töötleva tööstuse tegevusalade lõikes tööstustoodangu maht1 enamikus harudes. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas ainult põlevkiviõli (22,0%) tootmine,“ lisas Bunder. Olulisematest tegevusaladest vähenesid puidu töötlemine (15,8%) ning elektriseadmetete (7,2%), metalltoodete (8,1%), elektroonikaseadmete (18,9%) ja toiduainete tootmine (7,1%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – august 2023 (2015 = 100)

 

Võrreldes 2022. aasta augustiga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta augustis kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 9,2%. Toodangu müük siseturule langes 6,7% ning müük ekspordiks 10,9%.

Töötleva tööstuse toodangust 64,6% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenesid toodangu mahud 2023. aasta augustis võrreldes juuliga tööstuses kokku 2,2% ning töötlevas tööstuses 1,9%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta augustiga 39,8%, soojuse tootmine 3,1%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

 

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock