Augustis vähenes oluliselt import Venemaalt ja Valgevenest

Uudis
Postitatud 10. oktoober 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport augustis võrreldes 2021. aasta sama kuuga 20% ning import 28%. Kaupade sissevedu Venemaalt vähenes 55% ja Valgevenest koguni 96% võrreldes aastatagusega.

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades ligi 1,9 miljardi ja imporditi ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 288 miljonit eurot ja see suurenes 2021. aasta augustiga võrreldes üle kahe korra ehk 170 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et käesoleva aasta augusti eksport ja import kasvas enim Euroopa Liidu liikmesriikidega peetud kaubavahetuses. Euroopa Liidu väliste riikidega kasvas eksport, kuid import kahanes. Enim vähenes import Venemaalt ja Valgevenest. „Valgevenest ei toodud augustis võrreldes eelmise aastaga enam olulistest kaupadest mineraalseid tooteid (sh õlid, bituumen), puitu ja puittooteid (sh saelauad, vineer) ning metalli ja metalltooteid (sh traat, varbmaterjalid, metalltorud). Venemaalt on oluliselt vähenenud mineraalsete toodete sissevedu (sh õlid, kütused) ning enam ei ole imporditud puitu ja puittooteid,“ ütles Puura.    

Kaupadest eksporditi augustis kõige rohkem mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Võrreldes möödunud aasta augustiga suurenes enim ehk 76 miljoni euro võrra mineraalsete kütuste ja elektrienergia, 62 miljoni euro võrra põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning 50 miljoni võrra mehaaniliste masinate väljavedu. Enim vähenes 12 miljoni euro võrra elektriseadmete väljavedu.

Eesti suurim ekspordipartner oli Läti, järgnesid Soome ja Rootsi. Lätti eksporditi enim elektrienergiat ja sõiduautosid, Soome maagaasi, mootori osasid ja metallkonstruktsioone, Rootsi kokkupandud puitehitisi ja kommunikatsiooniseadmeid. Väljavedu kasvas kõige rohkem Lätti, Indiasse ja Soome. „Lätti suurenes enim elektrienergia, vanametalli ja sõiduautode, Indiasse töödeldud kütteõli ning Soome maagaasi ja rapsi eksport,“ lisas Puura.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 63% kogu kaupade ekspordist, mis vähenes möödunud aasta augustiga võrreldes 10% võrra. Kõige rohkem on mõjutanud Eesti päritolu eksporti mineraalsete toodete, kommunikatsiooniseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo aeglustumine. Reeksport Eestist kasvas 67% ja kodumaiste kaupade väljavedu 3% võrreldes eelmise aasta augustiga.

Kaupadest imporditi enim mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat, elektriseadmeid, transpordivahendeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi masinaid. Kõige rohkem ehk 252 miljoni euro võrra kasvas mineraalsete kütuste ja elektrienergia, 73 miljoni euro võrra transpordivahendite ning 54 miljoni euro võrra elektriseadmete sissevedu. Samas enim vähenes 41 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Leedust ja Lätist ning neist riikidest kasvas ka sissevedu kõige rohkem. Soomest imporditi rohkem elektrienergiat, kommunikatsiooniseadmeid ja maagaasi, Leedust mootorikütust ning Lätist maagaasi ja mootorikütust.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2022
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2022
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2021 2022 muutus, % 2021 2022 muutus, % 2021 2022
KOKKU 11457 14051 23 12658 16365 29 -1202 -2314
Jaanuar 1187 1619 36 1305 1774 36 -118 -155
Veebruar 1254 1487 19 1325 1774 34 -71 -287
Märts 1464 1977 35 1654 2160 31 -190 -183
Aprill 1538 1599 4 1639 2118 29 -101 -518
Mai 1473 1936 31 1648 2215 34 -174 -279
Juuni 1465 1848 26 1722 2129 24 -257 -281
Juuli 1503 1702 13 1676 2025 21 -173 -322
August 1572 1883 20 1690 2171 28 -118 -288
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta, sama kuuga % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta, sama kuuga %
KOKKU 1883 100 20 KOKKU 2171 100 28
EL-27 1264 67 21 EL-27 1772 82 50
Euroala 19 riiki 960 51 22 Euroala 19 riiki 1371 63 52
EL-i välised riigid 618 33 18 EL-i välised riigid 398 18 -21
1. Läti 340 18 103 1. Soome 412 19 78
2. Soome 272 14 21 2. Leedu 254 12 69
3. Rootsi 170 9 18 3. Läti 239 11 76
4. Leedu 108 6 28 4. Saksamaa 211 10 29
5. USA 96 5 -39 5. Rootsi 159 7 35
6. Saksamaa 91 5 3 6. Poola 143 7 44
7. Venemaa 66 4 14 7. Venemaa 101 5 -55
8. Norra 66 3 45 8. Hiina 90 4 38
9. Ühendkuningriik 58 3 -27 9. Holland 81 4 5
10. India 47 2 934 10. Itaalia 44 2 21
Eksport ja import kaubagruppide järgi, august 2022
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1883 100 20 2171 100 28 -288
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 193 10 47 202 9 33 -9
Mineraalsed tooted (V) 417 22 22 558 26 82 -141
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 80 4 16 168 8 18 -88
Kummi- ja plasttooted (VII) 50 3 6 101 5 3 -50
Puit ja puittooted (IX) 186 10 13 58 3 -41 128
Paber ja pabertooted (X) 46 2 49 32 1 32 14
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 39 2 21 74 3 21 -36
Metall ja metalltooted (XV) 153 8 48 170 8 0 -18
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 147 8 34 195 9 28 -48
Elektriseadmed (85) 236 13 -5 236 11 30 0
Transpordivahendid (XVII) 111 6 25 206 9 54 -95
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 49 3 28 39 2 18 11
Mitmesugused tööstustooted (XX) 118 6 2 47 2 12 71
Muu 58 3 8 84 4 -10 -26

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9191

press [at] stat.ee

 

Foto: Shutterstock