Avaliku sektori tippjuhtide sissetulekuid kergitavad erasektorist saadavad tasud

Uudis
Postitatud 2. oktoober 2020, 13.00

Juulis oli nii Eesti Ekspressi avaldatud loos kui ka Maalehe artiklis juttu avaliku ja erasektori palkadest. Arutelu ja üllatusmomenti tekitas asjaolu, et avaliku sektori palgad on suuremad kui erasektoris. Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra tegi sissetulekute analüüsi, mille tulemused näitasid, et suuremaid sissetulekuid saadakse erasektoris.

Juulis oli nii Eesti Ekspressi avaldatud loos kui ka Maalehe artiklis juttu avaliku ja erasektori palkadest. Arutelu ja üllatusmomenti tekitas asjaolu, et avaliku sektori palgad on suuremad kui erasektoris. Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra tegi sissetulekute analüüsi, mille tulemused näitasid, et suuremaid sissetulekuid saadakse siiski erasektoris.

Analüüsi lähtekohaks oli küsimus, kas erasektori sissetulekud on suuremad, kui lisaks palgale võtta arvesse ka dividendid, toetused ja muud boonused. Kaja Sõstra tegi väljavõtted sissetulekugruppide kaupa ja vaatas, kui palju on mõlemas sektoris eri gruppides sissetuleku saajaid. „Meil on andmetena kokku pandud kõik registreeritud sissetulekud 2019. aastal: töötasu, pensionid, toetused, dividendid jne. Ümbrikupalka ja muid boonuseid, näiteks ametiauto, mobiil, meil teada ei ole, sest selliseid asju registritest ei saa,“ selgitab Sõstra.

Analüüsist selgus, et suure sissetulekuga inimesed, kes töötavad ka avalikus sektoris, saavad enamiku sissetulekust siiski ettevõtlusest. Avaliku sektori sissetulek võib sealjuures olla aga suhteliselt väikese koormusega tööots, näiteks kõrgkoolis loengu pidamine. Samuti tuleb arvestada, et osa ettevõtteid kuuluvad avaliku sektori alla, näiteks Eesti Energia ja teised riigiettevõtted.

„Analüüsisin inimeste sissetulekuid, kelle aastane brutotulu on üle 100 000 euro. Andmetest paistab välja, et rikkamad teenivad oma sissetuleku enamasti dividendidest ja ka see, et erasektori tasud ületavad tunduvalt avaliku sektori tasusid,“ lisab Sõstra.

2019. aastal üle 100 000-eurose aastase sissetulekuga isikute tulude struktuur
Sissetuleku suurus aastas Isikute arv Avaliku sektori asutustest ja ettevõtetest saadud töötasu Erasektori ettevõtetest saadud töötasu Avaliku sektori asutustes ja ettevõtetes saadud juhatuse ja nõukogu liikme tasu Erasektori ettevõtetes saadud juhatuse ja nõukogu liikme tasu Erasektori dividendide ja muude kasumieraldiste osatähtsus sissetulekus, %
Tasu osatähtsus sissetulekus, % Tasu saajate arv Tasu osatähtsus sissetulekus, % Tasu saajate arv Tasu osatähtsus sissetulekus, % Tasu saajate arv Tasu osatähtsus sissetulekus, % Tasu saajate arv

üle 100 000 euro

4635

1,09

455

9,41

2734

0,50

217

7,24

1802

75,70

100 000-199 999 eurot

3146

3,60

365

24,62

1934

1,64

156

14,16

1121

45,56

200 000-299 999 eurot

663

0,79

45

12,14

369

0,41

30

13,69

303

63,89

300 000-399 999 eurot

243

0,21

18

7,81

129

0,13

10

8,20

109

75,56

400 000-499 999 eurot

160

0,15

11

6,73

84

0,06

6

5,60

61

76,77

500 000-599 999 eurot

101

0,06

4

6,35

66

0,02

3

4,79

36

79,29

600 000-999 999 eurot

181

0,05

8

2,41

82

0,01

3

5,87

102

83,37

üle 1 000 000 euro

141

0,02

4

0,69

70

0,01

9

1,40

70

97,24

Sissetulekus on arvesse võetud kõik tasud, hüvitised, toetused, pensionid, muud tulud, mis on registreeritud andmekogudes.
Maksustatavate tulude korral on arvesse võetud brutotulu.        

Avalik sektor – ettevõtted ja asutused, mille omanikuks on riik või kohalik omavalitsus.


Tabelis on eraldi välja toomata sissetulekud pensionist, toetustest, hüvitistest, intressidest, vara rendist, müügist jms.

Dividendide ja muude kasumieraldiste alla loetakse lisa INF1 kõik väljamakse liigid.

  • aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed
  • aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osalus) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed
  • äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised
  • muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed
  • omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses
  • dividendid ja muud kasumieraldised
  • madala maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised

Samuti on kaasatud välismaalt saadud dividendid füüsilise isiku tuludeklaratsioonilt, kui isik neid deklareeris.

Statistikaameti andmetel baseeruvat jätkulugu sissetulekute teemal saab lugeda Maalehest.