Detailsed ruumiandmed saab tellimustööna

Uudis
Postitatud 5. aprill 2022, 13.39

Statistikaamet avaldab ülevaatlikud andmed kohalike omavalitsuste kohta juhtimislaudade rakenduses. Piirkonna arengustrateegia koostamiseks on tihtipeale tarvis aga detailsemaid andmeid, mis iseloomustaksid piirkonna rahvastikku, sotsiaalmajandust ja muidki valdkondi. Sellise statistika saamiseks on võimalik esitada statistikaametile tellimus ruumiandmete kohta.

Toome alustuseks näite elust enesest. Valla X piirkond Y osaleb programmis „Arukad  külad“ eesmärgiga suurendada kohalike elanike ja ettevõtete heaolu ning soovib selleks koostada piirkonna strateegiat. Piirkonna Y moodustavad üheksa küla ja arengustrateegia koostamiseks vajab külaselts erinevaid andmeid, näiteks

1) asula elanike keskmine brutotulu;

2) töötavate osatähtsus tööealistest elanikest vanuses 15–64;

3) kõrgharitute osatähtsus üle 15-aastaste elanike hulgas;

4) juhtide osatähtsus tööealistest elanikest.

Selliste andmete saamiseks tasub võtta ühendust statistikaametiga. Statistikametist on võimalik küsida ruutkaardi andmeid kindla ala kohta, näiteks omavalitsusüksuse, maakonna või juhusliku ala piirides.

Ida-Viru

Võimalus on tellida

  • andmeid kindla demograafilise grupi või päevarahvastiku kohta;
  • rahvastiku andmeid Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) baasil (maakonnad, omavalitsusüksused, asulad);
  • loenduste andmestikke, kui huvitab ajalooline võrdlus;
  • kantide andmestikke omavalitsusüksuse siseseks võrdluseks;
  • majandusüksuste andmeid Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) põhjal;  
  • sotsiaalmajanduse andmeid (brutotulu andmestik, toimetulek, suhteline vaesus jms);
  • eri andmestike kombineerimisvõimalust (nt rahvastiku ruutkaardi andmestik ja teede võrk või üleujutusohtlikud alad vm);

Vajaduse täpsustamiseks tasub uurida statistikaameti kaadrirakendust.

kaart
Pärnu kaart

Kuna detailsemad andmed nõuavad andmete lisatöötlemist, analüüsi ja statistilise konfidentsiaalsuse kontrolli, on töö tasuline. Tellimustöö ühe töötunni maksumus oleneb töö keerukusest ja jääb vahemikku 27–81 eurot.

Täpsemalt on võimalik statistikaameti tellimustööde teenusstandardi ja tööde hindadega tutvuda siin. Tellimustööd on käibemaksuvabad. Statistikaametile saab tellimustöö soovi esitada e-postiga stat [at] stat.ee (stat[at]stat[dot]ee).