Eesti. Arve ja fakte 2010

Uudis
Postitatud 10. mai 2010, 8.00

ISSN 1736 - 8677
ISBN 978-9985-74-472-7

Eesti keeles
Formaat A6. 56 lk
Ilmus: 10.05.2010

Taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eluvaldkondadest. Viimast aastat käsitletakse põhjalikumalt, muutusi kirjeldatakse kümne aasta pikkuste aegridadena. Eesti arengut võrreldakse Euroopa Liiduga. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, sotsiaalne kaitse, haridus, kultuur, palk, tarbimine, hinnad ja hinnaindeksid, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, elamumajandus, kaubandus, transport ja side, turism jms. Lisatud on geograafilisi fakte Eesti kohta, samuti valitsussüsteemi, poliitiliste parteide ja välisesinduste andmeid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja diagrammidena. Teatmik valmib koostöös välisministeeriumiga. Mõeldud kõigile statistikahuvilistele.