Eesti. Arve ja fakte 2011

Uudis
Postitatud 29. aprill 2011, 8.00

ISSN 1736 - 8677
ISBN 978-9985-74-489-5

Eesti keeles
Formaat A6. 56 lk
Ilmus: 29.04.2011

Taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate eri eluvaldkondadest ja nende arengust viimastel aastatel. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, sotsiaalne kaitse, haridus, kultuur, palk, tarbimine, hinnad ja hinnaindeksid, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, elamumajandus, kaubandus, transport ja side, turism jms. Eestit võrreldakse teiste Euroopa Liidu riikidega. Lisatud on geograafilisi fakte Eesti ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja diagrammidena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga. Teatmik on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ülevaadet Eesti kohta.