Eesti. Arve ja fakte 2012

Uudis
Postitatud 14. mai 2012, 8.00

ISSN 1736 - 8677
ISBN 978-9985-74-509-0

Eesti keeles
Formaat A6. 56 lk
Ilmus: 14.05.2012

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate eri eluvaldkondadest ja nende arengust viimastel aastatel. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, haridus, kultuur, palk, tarbimine, hinnad, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, kaubandus, turism jms. Eestit võrreldakse teiste Euroopa Liidu riikidega. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja joonistena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga. Teatmik on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ülevaadet Eesti kohta.