Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Eesti eesmärgid aastaks 2035 nüüd Tõetammel!

Uudis
Postitatud 13. jaanuar 2021 11:15

Kui jõukad ja terved on Eesti inimesed 15 aasta pärast? Kui rahulolev ja haritud on meie rahvas? Kui turvaliselt me end oma riigis tunneme? Tõetamm avab kaardid, mis on Eesti suurplaan aastaks 2035.

Tõetamm

Tõetammelt leiab 163 Eesti jaoks olulist näitajat 15 valdkonna kohta, teiste hulgas keskkonna, transpordi, energeetika, julgeoleku, heaolu, välispoliitika, ettevõtluse, põllumajanduse jm näitajad. Äsja lisandusid Tõetamme harudele Eesti riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ mõõdikud. See strateegia hakkab suunama eri valdkondade poliitikakujundajate otsuseid ja on aluseks eurotoetuste planeerimisele ja riigieelarve koostamisele.

Strateegias on 46 mõõdikut, millest praegu on 37 ka Tõetammel näha. Teiste oluliste näitajate hulgas avaldub   Tõetammel näiteks see, et 15 aasta jooksul on Eestil plaanis vähendada soolist palgalõhe praeguselt 17,1%- lt 5% ni ning  püsiva suhtelise vaesuse määr on kahanenud 16,7%-lt vähemalt 15,6%-ni. Kõikide „Eesti 2035“ sihtidega on võimalik täpsemalt tutvuda siin.

Uued mõõdikud tulekul

Selle aasta jooksul on Tõetammele lisandumas veel kaheksa uut näitajat, mis on väljatöötamisel riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel koostöös huvilistest osapooltega, sh statistikaametiga. Muuhulgas on juurde tulemas mõõdikud näiteks inimeste osalemise kohta tööhõives, kultuurielus, spordis ja vabatahtlikus töös ning hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik, mis näitab, kui  koostöömeelne, hooliv ja avatud on Eesti ühiskond.

Rohkem infot selle kohta, mis sihid on strateegia „Eesti 2035“ Eesti arengule seadnud, milliseid muudatusi tuleb teha ning kuidas edasiminekut mõõta, saab lugeda siit.

Tõetamm näitab suundi

Tõetammel esitatud näitajad on olulised, et hinnata, mis seisus on Eesti riik ja kuhu suunas oleme teel,“ ütleb  statistikaameti peadirektor Mart Mägi. „Riik on tugev, kui teame oma eesmärke ning suudame ausalt ja läbipaistvalt nende saavutamiseks tööd teha.“

Tõetamm on loodud uurimiseks kõigile Eesti inimestele, kes tahavad näha, mis valdkonnad on Eestis olulised ja kuhu oleme neis jõudnud. See on tõhus tööriist poliitikakujundajatele, kuna Tõetammel avaldatud näitajad annavad kiire ülevaate, kui edukas on riigi pikaajaline arengustrateegia, kas strateegias kokkulepitu tulemusel on näitaja paranenud või mitte ning vastavalt sellele langetada kaalutletud otsuseid, mida teha edasi.

Tõetamm on suurepärane õppevahend ka koolitundides, et ärgitada noori kaasa mõtlema, kuidas me erinevaid näitajaid mõõdame ja mida tahame saavutada.

Lühidalt Tõetammest

Tõetamm on Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis annab lihtsalt, ausalt ja erapooletult ülevaate sellest, kuidas Eestil läheb ja kuidas me rahvana areneme.

Tõetamm aitab näidata riigi eesmärke ja juhtimispõhimõtteid selgelt ja arusaadavalt.

Lisaks värsketele „Eesti 2035“ strateegia eesmärkidele leiab Tõetammelt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019–2023 ja strateegias „Säästev Eesti 21“ püstitatud sihid.

Tõetamme rohelised lehed annavad põhjust rõõmustamiseks, kuna näitavad, et eesmärk on täidetud. Kollased ja punased lehed näitavad, mis valdkonnas on vaja jõupingutusi jätkata ja panust suurendada.