Eesti ettevõtted kasvatasid mullu e-müügi käivet 2 miljardi euro võrra

Blogi
Postitatud 14. november 2022, 8.00 , juhtivanalüütik Tiina Pärson

Enam kui viiendik Eesti ettevõtteist turustas oma kaupu või teenuseid 2021. aastal e-keskkonnas, veebilehe või EDI-kanalite (ingl electronic data interchange) kaudu.

E-müügi osatähtsus ettevõtete müügitulust moodustas möödunud aastal 16%, kokku 8,9 miljardit eurot. Kuigi e-müügi osakaal on 2020. aastaga võrreldes samale tasemele jäänud, kasvas e-käibe summa kahe miljardi võrra.

Ettevõtete suurusgruppide lõikes on pilt erinev. Suurte – 250 ja enama hõivatuga ettevõtete e-kaubanduse käive moodustas müügitulust enam kui neljandiku, väikestel alla 20 hõivatuga ettevõtetel 8%. Uuringu metoodikast lähtuvalt ei ole e-kaubanduse andmestikku kaasatud kõik tegevusalad, samuti ei ole sees vähem kui kümne hõivatuga ettevõtted.

18% ettevõtteist müüs oma tooteid veebilehe või äpi kaudu. Veebimüügi alla loetakse ka Extranet, mida kasutavad broneeringuteks valdavalt majutusvaldkonna ettevõtted. Veebimüügi osakaal ettevõtte müügitulust oli 7%, kokku 4,1 miljardit eurot. Veebimüügist 2,5% moodustas müük eraisikutele, 4,7% müük teistele ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. Ettevõtte enda veebilehe või äpi kaudu turustas kaupu või teenuseid pea viiendik ettevõtteist – 250 ja enama hõivatuga ettevõtteist 40%, alla 20 hõivatuga ettevõtteist 18%.

Veebilehe või äpi kaudu turustas oma tooteid Eestisse 18% ettevõtteist, Euroopa Liidu liikmesriikidesse 8% ja väljapoole Euroopa Liidu riike 4% ettevõtteist.

EDI-kanalite kaudu turustas tooteid 6% ettevõtteist. EDI-müügi osatähtsus ettevõtete müügitulust moodustas 9%, 250 ja enama hõivatuga ettevõtteist 16%, alla 20 hõivatuga ettevõtteist 2%.

E-kaubanduse kohta kogutakse andmeid uuringuga „Infotehnoloogia ettevõttes“, mis viidi esmakordselt läbi 2010. aastal. Uuringusse kuuluvad kümne ja enama hõivatuga ettevõtted, mis on määratletud rahvusvaheline metoodikaga, et tagada andmete võrreldavus Euroopa Liidu liikmesriikide seas.

Vaata lähemalt ka andmebaasidest SIIT ja SIIT.