Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Eesti kaubandussuhted Valgevenega on pigem tagasihoidlikud

Uudis
Postitatud 4. juuni 2021 11:02

Viimaste Valgevenega seotud uudiste valguses vaatas statistikaamet, millised on Eesti kaubandussuhted riigiga. Valgevenest imporditakse Eestisse rohkem kaupa kui sinna eksporditakse. Valgevene kaupade osatähtsus Eesti ekspordis on viimase 11 aasta jooksul olnud keskmiselt 0,5% ja impordis keskmiselt 1,1%. Selle aasta andmed kinnitavad, et eksport on sarnane eelnevate aastatega, import aga kasvas kütuste sisseveo suurenemise tõttu.

Eesti eksport Valgevenesse on olnud küllaltki stabiilne, keskmiselt 60 miljonit eurot aastas. Peamisteks kaupadeks, mida sinna viiakse on masinad ja nende osad, meditsiiniaparatuur ja viimastel aastatel rohkem ka valmistoidukaubad ja kalatooted.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul on impordi mahud Valgevenesse enam muutunud kui ekspordi omad, kõikudes 60 miljonist kuni 420 miljoni euroni. „Impordi mahtude kõikumise põhiline põhjustaja on kütuste sisseveo muutus, mida mõjutab maailmaturu hind. Kõige enam oleme importinud töötlemiseks kütteõlisid,“ täpsustas Puura.

Oluline impordiartikkel on olnud ka metall, mille sissevedu viimasel aastal aga vähenes. Imporditi veel puitu, mille sissevedu on vastupidiselt viimastel aastatel suurenenud. Eelmisel aastal suurenes näiteks ka tekstiilitoodete import.

Eesti kaubavahetus Valgevenega, 2010–2020

Täiendavat infot Valgevenega kaubavahetuse kohta saab statistikaameti kaheaastaseks saanud väliskaubanduse rakendusest, kus on andmed visualiseeritud ja teavet saab filtreerida kaubagrupi ning riigi järgi vastavalt soovitud detailsuse astmele.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!