Eesti piirkondlik areng 2010

Uudis
Postitatud 30. november 2010, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-478-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 192 lk
Ilmus: 30.11.2010

2010. aastal hakkab ilmuma uus piirkondliku statistika analüütiline väljaanne, mis on kahe seni ilmunud väljaande — „Linnad ja vallad arvudes” ning „Maakonnad arvudes” — järglane. Kogumikus analüüsitakse Eesti piirkondlikku arengut — peamiselt maakondade ja kohalike omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsid käsitlevad rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutusi ning nende piirkondlikke erisusi. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Samuti antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast.Peale analüüside leiab kogumikust jooniseid, teemakaarte ja tabeleid. Andmete tõlgendamist hõlbustab metoodika ja andmeallikate kirjeldus. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.