Eesti piirkondlik areng. 2014

Uudis
Postitatud 28. november 2014, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-545-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 132 lk
Ilmus: 28.11.2014

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Mõnda valdkonda käsitletakse ka detailsemalt, näiteks asustusüksuste ja asumite kaupa. Kogumik tugineb peamiselt rahva ja eluruumide loenduse andmetele. Teemasid analüüsitakse eelkõige geoinfosüsteemi vahendite abil ning seepärast on kogumikus kesksel kohal teemakaardid, mille tõlgendamist hõlbustavad kommentaarid. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Ülevaated käsitlevad rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutusi ning nende piirkondlikke erinevusi. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega.

Sisukord

 • Eesti ajaloost
 • Loodus
 • Euroopa Liidu strateegia „Euroopa 2020“ ja Eesti
 • Eesti regionaalarengu strateegia
 • Haldusjaotus. Rahvaarv ja rahvastiku paiknemine
 • Rahvastiku soo-vanusjaotus
 • Sünnid, surmad, loomulik iive
 • Ränne ja paiksus. Tööränne
 • Eluruumid
 • Infrastruktuur
 • Turism ja majutus
 • Kultuur
 • Tallinn