Eesti piirkondlik areng. 2016.

Uudis
Postitatud 30. november 2016, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-603-5

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 238 lk
Ilmus: 30.11.2016

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. 2016. aasta kogumik koondab artikleid, kus analüüsitakse arenguid rahvatervises. Artiklid käsitlevad maapiirkondade rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega. Esitatud on tabel omavalitsusüksuste võtmenäitajatega.