Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Eesti sadamate kaubamahtu keeruline aasta ei mõjutanud

Uudis
Postitatud 22. jaanuar 2021 8:00

Statistikaameti andmetel jäi Eesti sadamate kaubamaht 2020. aastal eelneva aastaga samale tasemele, ulatudes 37,6 miljoni tonnini.

Statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa ütleb, et eelmise aasta keeruline majandusolukord puudutas rängalt sõitjate merevedu, aga ei mõjutanud sadamate kaubaveo mahte. „Toimusid väikesed muutused kaupade lastimises ja lossimises, kuid kaubamahud suurenesid võrreldes 2019. aastaga vaid 0,1%,“ lisab Ojamaa.

Kaupade lastimine ehk kauba peale laadimine vähenes 2020. aastal 3% võrra 24,6 miljoni tonnini. Lastitud kaup moodustas sadamate kaubamahust veidi alla kahe kolmandiku. Lossimine ehk kauba laevalt maha laadimine suurenes aga eelneva aastaga võrreldes 7% võrra 13,1 miljoni tonnini.

Esimesel poolaastal veeti Eesti sadamate kaudu sarnaselt 2019. aastaga 18,6 miljonit tonni kaupa. Sellest lastiti 11,9 miljonit tonni kaupa ehk 7% vähem kui 2019. aastal ning lossiti 6,7 miljonit tonni ehk 15% rohkem kui aasta varem.

Teisel poolaastal veeti 19 miljonit tonni kaupa, mis on ligikaudu sama palju kui 2019. aastal. Sarnaselt 2019. aasta teise poolaastaga lastiti siis kaupa 12,7 miljonit tonni ja lossiti 6,3 miljonit tonni.

Eesti sadamate kaubamaht, 2019–2020


Vaata ka transpordi valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!