Eesti statistika aastaraamat 2012

Uudis
Postitatud 27. juuli 2012, 8.00

ISSN 1406-1783
ISBN 978-9985-74-507-6

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 440 lk
Ilmus: 27.07.2012

Kas aasta 2011 tõi Eestile positiivseid arenguid või ka tagasilööke? Aastaraamat annab ülevaate Eesti keskkonna, rahvastiku ning sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2011. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Raamatu alguses on majandus- ja sotsiaalülevaade ning Eestit iseloomustavad teemakaardid. Käsitletavate valdkondade kohta annavad ülevaate tekstid, joonised ja tabelid. Kogumikus on esitatud ka võrdlusstatistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht. DVD-l on Statistikaameti 2011. aasta tööaruanne, eelmistel aastatel ilmunud statistikaväljaanded ja statistika andmebaas.