Eesti Statistika Kvartalikiri_1-16

Uudis
Postitatud 6. aprill 2016, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 192 lk
Ilmus: 06.04.2016

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti võrdlusandmed lähinaabritega. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.