Eesti Statistika Kvartalikiri_2-14

Uudis
Postitatud 30. juuni 2014, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 112 lk
Ilmus: 30.06.2014

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub ka valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Sisukord

  • Uudisnoppeid statistika vallast
  • Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestuses
  • Mobiilpositsioneerimisandmete kasutamise võimalikkusest turismistatistika tegemisel
  • Eesti suuremad linnad võrdluses naaberriikide suuremate linnadega
  • Hariduslike valikute küsimus – kas kombineerida erinevaid õppesuundi?
  • Rahvastikustatistika metoodikast
  • Põhinäitajad
  • Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed