Eesti Statistika Kvartalikiri_2-15

Uudis
Postitatud 30. juuni 2015, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 112 lk
Ilmus: 30.06.2015

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.