Eesti Statistika Kvartalikiri_3-14

Uudis
Postitatud 30. september 2014, 8.00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 108 lk
Ilmus: 30.09.2014

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub ka valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Sisukord

  • Uudisnoppeid statistika vallast
  • Toimepiirkonnad Eestis
  • Pärast taasiseseisvumist Eestisse elama asunute positsioon tööturul ja seal toimetulek
  • Kuidas on kutseharidus seotud rändega?
  • Andmete võrreldavuse probleemidest: tööhõive ja töötuse näitajad tööjõu-uuringu ja rahvaloenduse järgi
  • Põhinäitajad
  • Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed