Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eesti Statistika Kvartalikiri_4-13

Uudis
Postitatud 23. detsember 2013 0:00

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 108 lk
Ilmus: 23.12.2013

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub ka valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.