Eesti väliskaubanduses kasvas septembris Euroopa Liidu riikide osakaal

Uudis
Postitatud 9. november 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport jooksevhindades septembris võrreldes 2021. aasta sama kuuga 14% ning import 19%. Kolmandas kvartalis tervikuna suurenes eksport 16% ja import 22%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete ekspordi ja impordi suurenemine, kuid ka üldine hinnatõus.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,9 miljardi ja imporditi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli septembris 155 miljonit eurot, mis oli 92 miljoni võrra suurem kui aasta tagasi. „Kolmandas kvartalis suurenes kaubavahetuse puudujääk võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga üle kahe korra,“ lisas Leppmets.

Septembris eksporditi kaupadest enim mineraalseid tooteid 360 miljoni euro eest, elektriseadmeid 276 miljoni euro eest ning puitu ja puittooteid 211 miljoni euro eest. Eelmise aasta septembriga võrreldes suurenes enim just mineraalsete toodete, sh elektrienergia ja kütteõlide, ning mehaaniliste masinate eksport. Kui eelmise aasta septembris moodustas Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis 74%, siis tänavu oli see langenud 65% juurde.

Eesti suurim ekspordipartner käesoleva aasta septembris oli Läti (16% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (16%) ja Rootsi (9%). Lätti eksporditi enim elektrienergiat ja mootorsõidukeid, Soome mineraalseid tooteid, sh maagaasi, ning metallkonstruktsioone ja nende osasid ning Rootsi kokkupandavaid ehitisi ja puitu. Enim kasvas kaupade eksport Lätti, Soome ja Leetu, kuid vähenes Ameerika Ühendriikidesse ja Hollandisse.

Kaupadest imporditi septembris enim mineraalseid tooteid (411 miljoni euro väärtuses), elektriseadmeid (250 miljonit eurot), transpordivahendeid (212 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (205 miljonit eurot). Enim kasvas gaasiõlide, elektrienergia, sõiduautode, elektriseadmete ja taimsete õlide sissevedu Eestisse.

Kaupu toodi Eestisse enim Soomest (17% Eesti koguimpordist), Lätist (11%) ja Saksamaalt (11%). Sealjuures on Soomest sisse toodud kaupade väärtus suurem kui import kõikidest Euroopa Liidu välistest riikidest kokku. Seda mõjutasid ühelt poolt nii impordi suurenemine Soomest kui ka selle oluline vähenemine Venemaalt. Nii Soomest kui Lätist toodi Eestisse peamiselt mineraalseid tooteid ning Saksamaalt transpordivahendeid. Kui 2021. aasta septembris oli Euroopa Liidu osatähtsus Eesti impordist 73%, siis 2022. aasta septembris oli see juba 83%. Eesti ekspordis kasvas Euroopa Liidu osatähtsus aastaga kaks protsendipunkti.

Eelmise aasta septembriga võrreldes kasvas enim ehk 81 miljoni euro võrra kaupade import Lätist, sellele järgnesid 66 miljoni euro suuruse kasvuga Soome ning 63 miljoni euroga Leedu. Sarnaselt eelmise kuuga vähenes ka septembri võrdluses import kõige enam Venemaalt (132 miljoni euro võrra) ning Valgevenest (51 miljoni euro võrra).

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2022
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2022
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2021 2022 muutus, % 2021 2022 muutus, % 2021 2022
KOKKU 13 162 16 002 22 14 427 18 455 28 -1 265 -2 453
I kvartal 3 905 5 083 30 4 284 5 708 33 -379 -625
Jaanuar 1 187 1 619 36 1 305 1 774 36 -118 -155
Veebruar 1 254 1 487 19 1 325 1 774 34 -71 -287
Märts 1 464 1 977 35 1 654 2 160 31 -190 -183
II kvartal 4 476 5 380 20 5 009 6 462 29 -532 -1 082
Aprill 1 538 1 600 4 1 639 2 120 29 -101 -520
Mai 1 473 1 932 31 1 648 2 213 34 -174 -281
Juuni 1 465 1 847 26 1 722 2 128 24 -257 -281
III kvartal 4 781 5 540 16 5 135 6 285 22 -354 -745
Juuli 1 503 1 702 13 1 676 2 020 21 -173 -318
August 1 572 1 890 20 1 690 2 162 28 -118 -272
September 1 706 1 948 14 1 769 2 103 19 -63 -155
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1948 100 14 KOKKU 2103 100 19
EL-27 1345 69 16 EL-27 1756 83 33
Euroala 19 riiki 1010 52 17 Euroala 19 riiki 1338 64 32
EL-i välised riigid 603 31 11 EL-i välised riigid 347 17 -22
1. Läti 308 16 66 1. Soome 355 17 23
2. Soome 302 16 24 2. Läti 232 11 53
3. Rootsi 176 9 2 3. Saksamaa 223 11 24
4. USA 127 7 -39 4. Leedu 218 10 41
5. Leedu 119 6 30 5. Poola 155 7 40
6. Saksamaa 97 5 -10 6. Rootsi 152 7 23
7. Norra 77 4 40 7. Hiina 92 4 42
8. Venemaa 68 3 20 8. Holland 85 4 18
9. Ühendkuningriik 64 3 1 9. Belgia 72 3 114
10. Poola 57 3 14 10. Venemaa 60 3 -69
Eksport ja import kaubagruppide järgi, september 2022
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1948 100 14 2103 100 19 -155
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 190 10 31 205 10 38 -14
Mineraalsed tooted (V) 360 18 24 411 20 32 -50
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 85 5 7 175 8 18 -90
Kummi- ja plasttooted (VII) 57 3 8 105 5 4 -48
Puit ja puittooted (IX) 211 11 4 68 3 -32 143
Paber ja pabertooted (X) 39 2 24 34 2 21 5
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 43 2 14 85 4 18 -42
Metall ja metalltooted (XV) 135 7 -3 173 8 3 -37
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 162 8 41 199 9 13 -36
Elektriseadmed (85) 276 14 -1 250 12 30 25
Transpordivahendid (XVII) 138 7 40 212 10 40 -74
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 55 3 33 44 2 24 11
Mitmesugused tööstustooted (XX) 135 7 1 55 3 11 79
Muu 60 3 5 88 4 4 -28

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181

press [at] stat.ee

 

Foto: Shutterstock

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!