Esimeses kvartalis vähenes ehitusmaht 7%

Uudis
Postitatud 26. mai 2021, 8.00

Statistikaameti andmete alusel ehitasid Eesti ehitusettevõtted esimeses kvartalis siin ja välisriikides kokku 7% vähem kui aasta varem. Vaid kohalikku ehitusturgu arvesse võttes vähenes ehitusmaht 6%.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 593 miljoni euro eest, sellest hooneid 441 miljoni ja rajatisi 152 miljoni euro eest. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ehitati hooneid kümnendiku võrra vähem ja rajatisi (teid, sildu, sadamaid, magistraaltorustikke, side- ja elektriliine, spordiväljakuid jms) 4% rohkem.

Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude vähenemine, seda eelkõige hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööde kahanemise tõttu. Rajatiste ehitusmahtude kasv tulenes aga just remondi ja rekonstrueerimistöödest,“ selgitas statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar.

Välismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht vähenes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 15%. Seal ehitati vähem nii hooneid kui ka rajatisi. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahus oli 6%, aasta varem aga 7%.

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 1701 uut eluruumi ehk pea sama palju kui aasta varem. Suurem osa valminud eluruumidest asuvad Tallinnas, järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa.

Nõudlus uute eluruumide järele püsib endiselt. Ehitusluba väljastati 2089 eluruumi ehitamiseks, mida on 3% rohkem kui aasta varem. Jätkuvalt oli eelistatuim elamutüüp korterelamu.

Kasutusse lubati 302 mitteelamut kasuliku pinnaga 174 000 ruutmeetrit. Enim lisandus uut lao-, transpordi- ja tööstushoonete pinda. Võrreldes mullusega vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2003 – I kvartal 2021 (2015 = 100)

Ettevõtete kvartali majandusnäitajate andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Vaata ka ehituse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet

tel 625 9181

Foto: Shutterstock