Elektrienergia toodang kasvas eelmisel aastal peamiselt põlevkivi toel

Uudis
Postitatud 13. september 2022, 10.19 , analüütik Helle Truuts

Statistikaameti andmetel tootsid elektrijaamad 2021. aastal 7359 gigavatt-tundi (GWh) elektrit ja 4717 GWh soojust. Elektritoodang kasvas võrreldes eelmise aastaga ligi 24% ja soojuse toodang 9%.

Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul suurenes põlevkivist toodetud elektri kogus aastaga üle 60%, moodustades ligi poole (49%) kogu toodetud elektrist. 2020. aastal moodustas põlevkivist toodetud elekter 40% kogu toodetud elektrist.

Taastuvatest allikatest elektri tootmine moodustas üle 40% elektri kogutoodangust, kuid nii tuule kui ka hüdroenergia toodangu maht kahanes. Tuuleenergiat toodeti 733 GWh, mis vähenes aastases võrdluses 13%, hüdroenergiat toodeti 23% vähem. Puitkütusest saadud elektri kogus, mille osatähtsus taastuvelektris on ligi 60%, vähenes aastaga 2%. Kõige rohkem ehk ligi kolm korda on aastaga kasvanud päikeseenergia tootmine, mis moodustab taastuvenergiast ligi 12%.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat koostootmisprotsessis, mis on võimalus kasutada kütust säästlikumalt. Kuigi selles protsessis toodetud elektri osatähtsus oli ligi 23% elektri kogutoodangust, on see 3% vähem kui eelmisel aastal.

Vaata ka energia valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!