Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Esimesel poolaastal eelistati siseturismi ja Lätti reisimist

Blogi
Postitatud 2. oktoober 2020 10:00 , analüütik Helga Laurmaa

Inimesed armastavad reisimist ja seda tuleb lisaks puhkusele ette ka töökohustuste tõttu. Eesti majutusettevõtetes peatunud turistide ööbimiste arv lõi viimasel viiel aastal järjest rekordeid. Samuti reisisid Eesti elanikud palju välismaale. Koroonakriisini kestis turismi kuldaeg ja lootusi ning ootusi oli turismiettevõtjatel palju.

Eelmine aasta oli Eesti turismiturul järjekordne rekordaasta, 2020. aasta algas majutusettevõtetele samuti hästi. Ohu märke ei olnud aasta esimestel kuudel veel märgata ja nii jaanuaris kui ka veebruaris ööbimiste arv Eesti majutusettevõtetes kasvas. Ainult Hiina turistide ööbimised vähenesid veebruaris poole võrra ja maailm rääkis sealsest uuest viirushaigusest. Turismisektor ei osanud oodata eesseisvat krahhi ega olnud ka selleks valmis.

Märtsis aga muutus kõik. Kuu keskel kuulutati Eestis välja eriolukord, piirid sulgusid ja hotellid jäid tühjaks. Väliskülastajate ööbimiste arv vähenes siis enam kui poole võrra. Selliseid numbreid ei ole nähtud alates 1993. aastast, mil taasiseseisvunud Eestis hakati majutusettevõtete andmeid koguma. Aprilli numbrid olid veelgi drastilisemad, siis vähenes väliskülastajate ööbimiste arv 97% ja Eesti elanike oma 79%. Mais hakkas olukord kukesammu võrra paranema, kuid suurt muutust ei toimunud.

Siseturism aitas keerulist aega üle elada

Kui piirid olid suletud, kutsuti Eesti elanikke toetama siseturismi ja puhkama kodumaal ning seda ka tehti. Juunis jäid Eesti elanike ööbimised majutusettevõtetes eelmise aastaga võrreldes 13% miinusesse, aga turismi kõrgkuul juulis suurenes ööbimiste arv 7%.

Suvekuudeks avanes ka liikumisvõimalus Balti riikidesse ja Soome. Mais saabuski enim välisturiste Lätist, nende ööbimisi oli majutusettevõtetes kaks korda enam kui Soome turistide ööbimisi. Juuniks tavapärane olukord taastus ja Soome turistid olid siseturistide järel jälle Eesti majutusettevõtete suurimaks kliendirühmaks. Samas eelmise aastaga võrreldes jäi Soome turistide ööbimiste arv oluliselt väiksemaks. Piir Venemaaga oli kinni ja sealt tulnud turistide arv jäi majutusettevõtetes marginaalseks.

Eesti majutusettevõtteid külastanud turistide ööbimiste arvu muutus riigiti 2020. aastal

Eesti elanikud ööbisid eelkõige Lätis ja Soomes

Kevadkuudel oli reisimine välisriikidesse tugevalt pärsitud. Paljude riikide piirid olid lukus või oli harjumuspärane reisimine muutunud ebamugavaks. Eesti elanikud kasutasid aktiivselt suveks avardunud liikumisvõimalusi Eesti ja Soome vahel ning nn Balti mullis. Enamasti reisiti lähiriikidesse, eelkõige Lätti. Juunis kasvasid Läti majutusettevõtetes peatunud Eesti turistide ööbimised võrreldes eelmise aastaga 17%, juulis oli ööbimisi juba üle 80% enam. Juulis veetsid Eesti turistid Läti majutusettevõtetes üle 70 000 öö.

Eesti majutusettevõtete jaoks on Soome turistid kõige olulisemaks kliendirühmaks ja Eesti turistid on Soome majutusettevõtete jaoks samuti olulised. Eesti turistid haarasid seal mullu riikide pingereas kuuenda kuni kümnenda koha. Aprillis, mais ja juunis, kui piirid olid suletud ja turiste majutusettevõtetes kasinalt, oli Eesti turiste Soomes välisturistidest kõige arvukamalt. Juulis peatusid Eesti turistid Soomes 17 000 ööd, olles Norra ja Rootsi turistide ööbimiste järel arvukuselt kolmandal kohal. Samas jäi see number märkimisväärselt väiksemaks kui aasta varem.

Turistide ööbimiste arv majutusettevõtetes 2020. aastal

Eesti turiste ööbis kevadel paljudes Euroopa riikides, kuid need numbrid on võrreldes möödunud aasta kevadkuudega marginaalsed. Suvekuudel hakkas nii reisimine Eestisse kui ka Eesti elanike reisid Euroopasse tasapisi kasvama. Järgmised kuud annavad aimu, mida toob turisminduses endaga kaasa sügis, kui viiruse levik on taas tõusuteel.

Vaata ka turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnalehte.