Esimeses kvartalis kasvasid nii teenuste eksport kui import

Uudis
Postitatud 13. juuni 2023, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2023. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 15% ja import 11%.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et 2023. aasta esimeses kvartalis müüdi teenuseid mitteresidentidele 2,7 miljardi ja osteti neilt 2,1 miljardi euro eest. „Teenuste väliskaubanduse bilanss oli 558 miljoni euroga ülejäägis. See on 125 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil,“ lisas Leppmets.

Aasta esimeses kvartalis eksporditi enim ehk 810 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Sellele järgnesid 654 miljoni euroga transporditeenuste, sh kaubaveoteenuste maanteel, ning 586 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste eksport. 2022. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas enim muude äriteenuste, reisiteenuste ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste müük mitteresidentidele. Ainsana vähenes hooldus- ja remonditeenuste eksport.

Peamine teenuste ekspordipartner esimeses kvartalis oli Soome, kuhu osutati enim reisiteenuseid. Sellele järgnesid Rootsi, kuhu müüdi enim transporditeenuseid, ning Läti, kuhu osutati kõige enam muid äriteenuseid. Mainitud kolme riiki kasvas teenuste müük ka enim – Soome 76 miljoni, Lätti 38 miljoni ning Rootsi 34 miljoni euro võrra. Soome osutati mullusest enam reisiteenuseid, Lätti muid äriteenuseid ning Rootsi transporditeenuseid. Enim vähenes teenuste eksport Venemaale (52 miljoni euro võrra) ja Šveitsi (23 miljoni euro võrra). Nendesse riikidesse müüdi eelmisest aastast vähem transporditeenuseid.

Esimeses kvartalis imporditi kõige enam ehk 650 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Sellele järgnesid 608 miljoniga transporditeenuste, sh kaubaveoteenuste merel, ning 398 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste ost mitteresidentidelt. Enim kasvas esimeses kvartalis mullusega võrreldes telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning reisiteenuste import. Ainsana vähenes transporditeenuste ost mitteresidentidelt.

Peamine teenuste impordipartner aasta esimeses kvartalis oli sarnaselt ekspordile Soome, kust osteti enim transporditeenuseid. Järgnesid Saksamaa, kust osteti enim transporditeenuseid, ja Iirimaa, kust peamiselt imporditi muid äriteenuseid. Enim kasvas teenuste import Iirimaalt (42 miljoni euro võrra), Leedust (41 miljoni euro võrra) ja Lätist (24 miljoni euro võrra). Iirimaalt osteti mullusest enam muid äriteenuseid, Leedust telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning Lätist reisiteenuseid. Enim vähenes teenuste import Venemaalt (31 miljoni euro võrra), Ühendkuningriigist (15 miljoni euro võrra) ja Valgevenest (11 miljoni euro võrra). Venemaalt ja Valgevenest osteti mullusest vähem transporditeenuseid ning Ühendkuningriigist muid äriteenuseid.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2019–2023
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, I kvartal 2023

Sihtriik, riikide ühendus

Eksport, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %

Saatjariik, riikide ühendus

Import, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %

KOKKU

2 664

100

15

KOKKU

2 106

100

11

EL-27

1 764

66

25

EL-27

1 494

71

16

Euroala 20 riiki

1 361

51

25

Euroala 20 riiki

1 192

57

15

EL-i välised riigid

901

34

-1

EL-i välised riigid

612

29

1

1. Soome

416

16

22

1. Soome

172

8

10

2. Rootsi

205

8

20

2. Saksamaa

167

8

-1

3. Läti

182

7

26

3. Iirimaa

157

7

37

4. Ameerika Ühendriigid

159

6

12

4. Leedu

150

7

38

5. Saksamaa

158

6

26

5. Läti

124

6

24

6. Ühendkuningriik

157

6

-4

6. Rootsi

110

5

18

7. Leedu

137

5

19

7. Ühendkuningriik

107

5

-12

8. Holland

93

3

21

8. Poola

88

4

33

9. Prantsusmaa

66

2

40

9. Ameerika Ühendriigid

68

3

21

10. Poola

60

2

18

10. Holland

66

3

0

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, I kvartal 2023

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2 664 100 15 2 106 100 11 558
Töötlemisteenused (SA) 83 3 6 43 2 80 40
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 50 2 -5 30 1 13 20
Transport (SC) 654 25 2 608 29 -5 46
Reisiteenused (SD) 272 10 44 257 12 29 14
Ehitus (SE) 84 3 0 18 1 70 66
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 5 0 11 13 1 28 -8
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 50 2 37 40 2 24 10
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 23 1 105 19 1 40 4
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 586 22 15 398 19 22 187
Muud äriteenused (SJ) 810 30 19 650 31 10 160
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 33 1 28 21 1 31 12
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 16 1 12 9 0 10 7

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet koostöös Eesti Pangaga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock