Esimeses kvartalis vähenes ehitusmaht 11%

Uudis
Postitatud 26. mai 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted esimeses kvartalis siin ja välisriikides püsivhindades kokku 11% vähem kui aasta varem samal perioodil.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 803 miljoni euro eest, sellest hooneid 594 miljoni ja rajatisi 209 miljoni euro eest.  Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ehitati hooneid 15% vähem. Rajatiste (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) ehitamine jäi samale tasemele.

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaare sõnul on ehitusturg mõjutatud nii jätkuvast ehitushindade kasvust, intressimäärade tõusust kui ka tarbija kindlustunde vähenemisest. Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude vähenemine. Vähem ehitati nii uusi hooneid kui tehti hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste ehitus jäi aasta varasemaga võrreldes väikesesse plussi (1,4%), mõjutatuna põhiliselt  remondi- ja rekonstrueerimistööde kasvust.

Välismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht vähenes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 13%. Seal vähenes nii hoonete kui ka rajatiste ehitamine. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahus oli 6%, nagu ka aasta varem.

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 2225 uut eluruumi ehk 78% rohkem kui aasta varem. Ligi pooled valminud eluruumidest asuvad Tallinnas (49%), järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad (20%) ja Tartumaa (18%).

Nõudlus uute eluruumide järele väheneb. Ehitusluba väljastati 1330 eluruumi ehitamiseks, mida on 29% vähem kui aasta varem. Jätkuvalt oli eelistatuim elamutüüp korterelamu.

Kasutusse lubati 265 mitteelamut kasuliku pinnaga 184 600 ruutmeetrit. Enim lisandus uut büroo-, tööstus- ja laohoonete pinda. Võrreldes mullusega suurenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2010 – I kvartal 2023 (2015=100)
Ehitusmahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga,%

Ettevõtete kvartali majandusnäitajate andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Vaata ka ehituse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock