Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Juhtimislauad – tõhus ja uudne tööriist igale kohaliku omavalitsuse töötajale

Uudis
Postitatud 6. aprill 2021 11:16 , juhtivanalüütik Mihkel Servinski

Targad ja kvaliteetsed otsused kohaliku elu kiiremaks ja jätkusuutlikuks arendamiseks sünnivad usaldusväärsetele andmetele tuginedes. Statistikaameti loodud juhtimislauad annavad täpse pildi sellest, mis suunas olulised näitajad omavalitsuses liiguvad ja mis eesmärgid on vaja arengukavades saavutada.

Statistika on teadliku otsustamise juures võimas tööriist. Statistikaameti andmebaasist leiab infot ligi 2800 unikaalse näitaja kohta, neist umbes pool tuhat iseloomustavad Eesti piirkondi ja maakondi. Need on suured arvud, mis sisaldavad hulgaliselt informatsiooni. Piirkondliku arengu statistika andmebaasis annab detailse ülevaate maakonnas, linnas, vallas või väiksemas piirkonnas toimuva kohta.

Arusaadavalt nõuab suurtest tabelitest info kättesaamine eraldi tööd. Sellisele tööle kuluva aja kokkuhoidmiseks ja andmete mugavamaks kättesaamiseks on statistikaamet loonud kohalikele omavalitsustele juhtimislauad, kuhu on  ülevaatlikele joonistele kokku koondatud info maakondade, linnade ja valdade kaupa. 

Juhtimislaudade rakendust luues oli statistikaametil üks põhieesmärk – soodustada avaliku ja erasektori suhtlust, et nad vaataksid ja analüüsiksid samu näitajaid, mõtestaksid neid üheskoos lahti ning tehtud otsuste põhjal muutuks igas Eestimaa otsas elu paremaks.

Üheksa valdkonna olulised näitajad

Piirkondlikelt juhtimislaudadelt leiab olulist infot üheksa valdkonna kohta: rahvastik, majandusüksused, ehitus, rahandus, sissetulek, haridus, sotsiaalne kaitse, õigus ja turvalisus ja keskkond. Kokku leiab iga maakonna kohta võrreldavaid andmeid 40 jooniselt.

Valdkonnad ja teemad kohaliku omavalitsuse juhtimislaual
Valdkond Teema

Rahvastik

asustustihedus; demograafiline tööturusurve indeks; elussündinud; rahvaarv; rahvastikupüramiid; ränne (rände saldo, sisseränne, väljaränne); surnud; ülalpeetavate määr; vähemalt 15-aastased haridustaseme järgi:

Majandusüksused

õigusliku vormi järgi; tegevusala järgi; töötajate arvu järgi

Ehitus

kasutusse lubatud eluruumid elamu tüübi ja tubade arvu järgi; kasutusse lubatud eluruumide pind elamu tüübi ja tubade arvu järgi; kasutusse lubatud mitteelamute arv , maht ja pind

Rahandus

kohalike eelarvete põhitegevuse tulud ja kulud; saadavad toetused tegevuskuludeks

Sissetulekud

brutotulu saajad; palgatöötaja brutotulu

Haridus

üldhariduskoolid; üldhariduskoolide klassikomplektid; üldhariduskoolide õpilased

Sotsiaalne kaitse

rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks; registreeritud töötud; toetus toimetulekupiiri tagamiseks, toimetulekutoetus rahuldatud taotluse kohta; toimetulekutoetust saanud perekonnad

Õigus ja turvalisus

Tulekahjud

Keskkond

Haldusüksuse pindala, katastriüksused maa omandivormi ja sihtotstarbe liigi järgi; katastriüksute pindala maa omandivormi ja sihtotstarbe liigi järgi

Juhtimislauad  on hästi vastu võetud, ent nende areng pole kaugeltki lukus. Statistikaamet on valmis koostöös juhtimislaudade kasutajate ja statistika tarbijatega tooma  juhtimislaudadele uusi andmeid ning täiendama rakenduse funktsioone.

Kõik ettepanekud piirkondlike juhtimislaudade arendamiseks, uute andmete ja klassifitseerivate tunnuste lisamiseks on oodatud stat@stat.

Statistikaameti juhtimislauad
Statistikaameti juhtimislauad

5 põhjust, miks kasutada otsustamisel juhtimislaudu

 1. Juhtimislaua andmed on visualiseeritud 

  Kuna inimese aju töötleb andmeid oluliselt kiiremini piltidena kui suuri andmetabeleid seirates, on väga tähtis kujutada statistikatgraafiliselt. Juhtimislaudade joonised annavad arusaadava ülevaate valdkonna hetkeseisust ja näitavad suunda, kuhu liigutakse.

 2. Andmeid on mugav ja kiire kasutada

  Juhtimislaud aitab kokku hoida hulga väärtuslikku aega, sest andmebaasi kaevumata saab kätte andmed ülevaatlikelt andmegraafikutelt. Juhtimislauda andmeid on võimalik vaadata aegreal, kaardil, piirkondade võrdlusena, graafikud võimaldavad ka valitud väärtuseid sisse ja välja lülitada.
 3. Igaüks saab luua oma personaalse juhtimislaua

  Juhtimislaudadel võib hõlpsalt kokku panna ka päris oma juhtimislaua, kust saab alati kõige kiiremini kätte näitajad, mida kõige sagedamini vajad. Kui oled juhtimislauale sisenenud tuvastatud kasutajana, avaneb sulle alati see töölaud, kus viimati andmete uurimine pooleli jäi.
 4. Kasuta valmis andmegraafikuid kus iganes

  Juhtimislaudadel olevaid andmegraafikuid on võimalik alla laadida. Joonistel leiduvat infot on lihtne jagada koostööpartneritega ja kasutada teistel veebilehtedel, ettekannetes või sotsiaalmeedias.
 5. Juhtimislaual olevad andmed täienevad pidevalt

  Juhtimislaudadel olevad andmed uuenevad automaatselt statistikaameti andmebaasi põhjal. Juhtimislauad on elav rakendus, kuhu on võimalik lisada juurde uusi näitajaid, mille järele aja jooksul vajadus tekib, ning tellida lisalahendusi. Kui sa ei leia olemasolevatelt juhtimislaudadelt vajalikke andmeid, võta ühendust statistikaameti klienditoega stat@stat.ee.

  

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!