Juhtimislaudadele lisandusid uued olulised ettevõtlusnäitajad

Uudis
Postitatud 10. juuni 2021, 9.01

Äsja täienesid statistikaameti loodud juhtimislauad uute ettevõtluse ja tööelu näitajatega maakondades ja suuremates Eesti linnades.

Nüüdsest saab juhtimislaudadelt hea ja kiire ülevaate näiteks ettevõtete sünni- ja surmamäära, kaupade ja teenuste ekspordi ning impordi, keskmise brutokuupalga,  SKP ning vabade ja hõivatud ametikohtade kohta. Statistikaameti juhtimislaudade projektijuhi Ene Saareoja sõnul leiab maakondliku vaate nende näitajate kohta piirkondliku statistika (kohalike omavalitsuste) juhtimislaudadelt majandusüksuste valdkonna graafikutelt, samuti on võimalik võrrelda uusi näitajaid Eesti suuremates linnades, Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

Info lihtsustab linnavalitsuse igapäevatööd

Selleks, et tuua juhtimislaudadele uusi näitajaid, algas koostöö Tartu linnavalitsuse vahel eelmise aasta lõpus. „Pidasime oluliseks tuua Tartu juhtimislauale uusi näitajaid, et Tartu ettevõtetel, ettevõtluse arendamise tugiorganisatsioonidel ja linnavalitsusel tekiks parem ülevaade kohalikust ettevõtluskeskkonnast ning arengusuundadest,“ ütles Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna nutika ettevõtluse valdkonnajuht Katrin Reiljan.  

Reiljani sõnul lihtsustab juhtimislaudadel olev info kindlasti Tartu linnavalitsuse igapäevatööd, kuna andmed on kergesti kättesaadavad, aktuaalsed ning hõlpsasti jagatavad erinevatele osapooltele.

„Oleme statistikaameti juhtimislaudu kasutanud ka näiteks rahvusvahelistel projektikohtumistel, mis on suurepärane võimalus info kiireks ning selgeks edastamiseks,“ lisas Reiljan. „Samuti hoiab see kokku kõvasti aega, mis muidu kuluks andmete kokku otsimisele ja neist ise graafikute koostamisele.“

Tulevikus veelgi rohkem näitajaid

Sel aastal lisandusid Tartu juhtimislauale peamiselt majandusüksuste näitajad, kuid Reiljan usub, et koostöös statistikaametiga tekib lähiajal võimalus ka teiste valdkondade näitajate lisamiseks.

„Mõnede uute näitajate lisamist me juba arutame statistikaametiga, näiteks, kuidas ja millal oleks võimalus lisada ettevõtlustoetuste saajad valdkonniti.“ Samuti loodab Reiljan, et ettevõtluse valdkondadesse võiks lisada ka biotehnoloogia.

11 uut maakondlikku näitajat juhtimislaudadel

 1. Ettevõtete sünni- ja surmamäär
 2. Kaupade eksport ja import
 3. Kaupu eksportivate ja importivate üksuste arv
 4. Keskmine brutokuupalk
 5. Lisandväärtus tegevusala järgi
 6. SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest
 7. SKP elaniku kohta, eurot
 8. SKP turuhindades
 9. Teenuste eksport ja import
 10. Vabade ametikohtade määr
 11. Vabad ja hõivatud ametikohad

Vaata kõiki näitajaid www.juhtimislauad.stat.ee

Kasulik info piirkondlikel juhtimislaudadel 

Piirkondliku statistika juhtimislaudadelt leiab olulist infot üheksa valdkonna kohta: rahvastik, majandusüksused, ehitus, rahandus, sissetulek, haridus, sotsiaalne kaitse, õigus ja turvalisus ja keskkond.

Juhtimislaudade areng pole kaugeltki lukus. Statistikaamet on valmis koostöös juhtimislaudade kasutajate ja statistika tarbijatega tooma  juhtimislaudadele uusi andmeid ning täiendama rakenduse funktsioone.

Kõik ettepanekud piirkondlike juhtimislaudade arendamiseks, uute andmete ja klassifitseerivate tunnuste lisamiseks on oodatud stat@stat.

Katrin Reiljan
Katrin Reiljan

Kommentaar

Kui tõhusad tööriistad on juhtimislauad?

Nutika ettevõtluse valdkonnajuht Katrin Reiljan:  

„Juhtimislaudadel olev info on väga lihtsasti kättesaadav ja edastatav. Samuti aitab juhtimislaudadel orienteerumisele kaasa see, et statistika on jaotatud eraldi teemavaldkondadesse. Nii leiab konkreetse valdkonna info kiirelt üles ning teinekord lisaks otsitud statistikale veel kasulikku ja konteksti loovat infot juurde. Visualiseeritud andmegraafikud aitavad infot kergemini tarbida ning tänu sellele on võimalikud ka kiiremad ning teadlikumad otsused.“