Juulis kasvas Eesti päritolu kaupade eksport

Uudis
Postitatud 9. september 2020 8:00

Statistikaameti andmetel vähenes kaupade eksport juulis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 1% ja import 6%. Ekspordi langust mõjutas enim reekspordi vähenemine, seevastu kodumaiste kaupade väljavedu kasvas.

Eestist eksporditi juulis kaupu jooksevhindades 1,2 miljardi euro ja imporditi 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 124 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 77 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul näitas võrreldes möödunud aasta juuliga taastumise märke kodumaise toodangu ekspordi kasv. „Kodumaise toodangu ekspordi suurenemist toetas enim desinfitseerimisvahendite ja töödeldud kütuste väljavedu. Impordi kahanemist mõjutas enim raua ja terase, aga ka sõiduautode ning kütuse sisseveo jätkuv vähenemine,“ selgitas Puura.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli taas Soome, järgnesid Läti ja Rootsi. Eksport vähenes enim Taani (27 miljonit eurot) ja USAsse (18 miljonit eurot). Taani viidi mullusega võrreldes vähem põlevkivikütteõli ja USAsse elektriseadmeid. Enim suurenes eksport Suurbritanniasse ja Austraaliasse (mõlemaisse 33 miljonit eurot). Suurbritanniasse veeti mullusega võrreldes rohkem etüülalkoholil põhinevaid desinfitseerimisvahendeid ja töödeldud kütteõli ning Austraaliasse töödeldud mootoribensiini.

Kaupadest eksporditi kõige enam elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Võrreldes eelmise aasta juuliga vähenes 10 miljoni euro väärtuses mehaaniliste masinate eksport. Kõige rohkem ehk 12 miljoni euro väärtuses suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 70% kogu kaupade ekspordist. Kodumaiste kaupade väljavedu suurenes eelmise aasta juuliga võrreldes 6% ja reeksport vähenes 13%. Enim kasvas Eesti päritolu desinfitseerimisvahendite ja töödeldud kütuste väljavedu. Reeksport vähenes enim mehaaniliste masinate ning metalli ja metalltoodete osas.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Lätist. Kaupade sissevedu vähenes enim Rootsist (26 miljonit eurot), Venemaalt ja Soomest (mõlemaist 20 miljonit eurot). Rootsist kahanes kõige rohkem transpordivahendite ja elektriseadmete, Venemaalt keemiatööstuse tooraine ja toodete ning Soomest elektriseadmete sissevedu. Kaupade import kasvas enim Hiinast (13 miljonit eurot), kust toodi peamiselt elektriseadmeid ja kaitsevahendeid.

Kaupadest toodi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning transpordivahendeid. Enim vähenes metalli ja metalltoodete ning transpordivahendite sissevedu ning kasvas väärismetallide import.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2018–2020
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2020
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2019 2020 muutus, % 2019 2020 muutus, % 2019 2020
KOKKU 8 479 7 835 -8 9 412 8 394 -11 -933 -560
jaanuar 1 158 1 147 -1 1 278 1 162 -9 -120 -15
veebruar 1 163 1 089 -6 1 251 1 210 -3 -88 -120
märts 1 238 1 236 0 1 405 1 385 -1 -166 -149
aprill 1 239 1 023 -17 1 389 1 085 -22 -150 -62
mai 1 334 1 004 -25 1 434 1 092 -24 -100 -89
juuni 1 174 1 173 0 1 282 1 174 -8 -108 -1
juuli 1 173 1 164 -1 1 374 1 288 -6 -201 -124
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuli 2020
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, miljonit eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, miljonit eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1164 100 -1 KOKKU 1288 100 -6
EL-27 750 64 -6 EL-27 981 76 -6
Euroala 19 riiki 563 48 -3 Euroala 19 riiki 728 57 -5
EL-i välised riigid ja Suurbritannia 414 36 9 EL-i välised riigid ja Suurbritannia 307 24 -8
1. Soome 177 15 -7 1. Soome 160 12 -11
2. Läti 120 10 1 2. Saksamaa 147 11 4
3. Rootsi 91 8 -14 3. Läti 120 9 9
4. Saksamaa 84 7 17 4. Leedu 114 9 -14
5. Leedu 80 7 -8 5. Venemaa 107 8 -16
6. USA 74 6 -20 6. Rootsi 99 8 -21
7. Venemaa 71 6 -11 7. Poola 93 7 4
8. Suurbritannia 55 5 - 8. Hiina 65 5 26
9. Poola 40 3 49 9. Holland 58 4 17
10. Austraalia 36 3 - 10. Itaalia 35 3 -3
Eksport ja import kaubagruppide järgi, juuli 2020
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, miljonit eurot
miljonit eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % miljonit eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1 164 100 -1 1 288 100 -6 -124
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 111 10 12 145 11 3 -34
Mineraalsed tooted (V) 132 11 -6 154 12 -13 -22
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 66 6 5 117 9 -5 -50
Kummi- ja plasttooted (VII) 38 3 -3 72 5 -5 -34
Puit ja puittooted (IX) 100 9 -7 44 3 -5 57
Paber ja pabertooted (X) 22 2 -13 21 2 -10 2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 32 3 7 49 4 -12 -17
Metall ja metalltooted (XV) 93 8 -9 117 9 -22 -24
Mehaanilised masinad (84) 105 9 -8 134 10 -4 -29
Elektriseadmed (85) 186 16 2 167 13 4 19
Transpordivahendid (XVII) 87 7 -9 137 11 -16 -50
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 43 4 15 32 3 12 11
Mitmesugused tööstustooted (XX) 95 8 3 33 3 -4 62
Muu 54 4 18 69 5 17 -15

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.


Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181